Självmord ökar bland unga kvinnor

NYHETER

Ökar bland kvinnor mellan 15 och 24 år

Självmorden ökar bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år. Ny statistik visar att nivån är den högsta sen 1970-talet. Forskare hävdar att vuxna inte tar ungas psykiska problem på tillräckligt stort allvar.

Larmrapporter om unga kvinnors psykiska ohälsa har duggat tätt utan att det märkts i självmordsstatistiken. Men de preliminära siffrorna från Socialstyrelsen för 2005 och 2006 som blir offentliga på torsdagen innebär ett trendbrott. Under perioden har självmorden ökat kraftigt bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år och ligger på den högsta nivån sedan slutet av 1970-talet, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Fortfarande begår fler pojkar än flickor självmord men skillnaden är betydligt mindre än tidigare.

Bland personer som är över 25 år har självmorden i stort halverats de senaste 20 åren. Forskare förklarar det med bättre behandling och medicinering. Men både bland män och kvinnor under 25 år märks ingen minskning.

Professorn i psykiatri och suicidforskning Danuta Wasserman anser att vuxna inte tar ungas psykiska problem på tillräckligt stort allvar.

– Det finns för liten medvetenhet om att även unga människor kan drabbas psykisk ohälsa och även unga människor kan ha stora psykologiska och psykosociala problem, säger hon till Ekot.

TT