Uppsalaforskares artikel plagierad

NYHETER

Publicerades i Journals of Materials Science

En vetenskaplig artikel skriven av fem svenska forskare har plagierats i en internationell vetenskapstidskrift.

– De har bytt ut rubriken, ändrat lite i figurerna och lagt till vår artikel som en av referenserna – i övrigt är innehållet exakt detsamma som i vår, säger Börje Johansson, professor vid KTH och Uppsala universitet, till Dagens Nyheter.

Bakom resultaten i artikeln, som handlade om forskning som kan komma till nytta vid utveckling av bränsleceller, låg cirka fyra års arbete.

Rättelse ska publiceras

Tidskriften som publicerade plagiatet, Journals of Materials Science, har lovat att publicera en rättelse.

I ett brev till DN skriver chefredaktören att ”det rör sig om en av de grövsta former av plagiering” han har sett. Men han tror att flera av de angivna författarna till plagiatet kan vara oskyldiga.

TT