Farlig luft kan stänga badhus

NYHETER

Luften i Högevallsbadet i Lund är hälsofarlig, visar en rapport från ett konsultbolag.

Höga halter av gasen trikloramin – som bildas när klor reagerar med urin och svett från badande – har uppmätts i badhuset.

”Akuta hälsoproblem föreligger”, står det i rapporten. Trots det hålls simhallen öppen som vanligt – och allmänheten har inte informerats.

– Vi hade tänkt att göra det de närmaste dagarna men det gäller att hitta någon vettig skrivning så att ingen får panik, säger Lunds kommuns idrottschef Berne Nilsson till Sydsvenskan.

– Vi har valt en annan väg än att stänga badet på inrådan från mätföretaget. Det tycker att det är rimligt med de åtgärderna som vi vidtagit.

Kan stängas

Fritidsförvaltningen har låtit öka inflöde av frisk luft, stängt en rutschkana och bubbelpooler och personalen ser i större utsträckning än tidigare till att badgästerna inte smutsar ner bassängerna.

Men om halterna är lika höga vid en planerad mätning nästa vecka kan badet stängas, enligt Nilsson.

Trikloramin retar luftvägar och lungor och kan orsaka astma hos känsliga personer. Belgiska forskare visade i en stor studie förra året på en stark koppling mellan tillgången på simhallar och andelen unga med astma. Enligt forskarrapporten får allt fler barn astma, vilket kan bero på den dåliga luften i simhallar.

TT