Eleverna får en tredjedel av lärartiden

Av: Mia-Li Hallengren

Publicerad:
Uppdaterad:

Lärarnas Riksförbund: ”Rapporten är missvisande”

Endast en tredjedel av lärarnas arbetstid ägnas åt ren undervisning. Det visar stadsrevisionens rapport som granskat högstadieskolor i Stockholm.

– Undersökningen är oseriös och missvisande, säger Barbro Lötberg, lärare och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Eleverna får bara en tredjedel av lärarnas tid, visar en ny undersökning.
Foto: BJÖRN LINDAHL
Eleverna får bara en tredjedel av lärarnas tid, visar en ny undersökning.

Stadsrevisionen har låtit 150 lärare på tio högstadieskolor i Stockholm rapportera hur de använt sin tid under två veckor.

Resultatet visar att endast 30 procent av lärarnas tid ägnas åt ren undervisning. Ytterligare 10 procent används till annan kontakt med eleverna. Övrig tid ägnar lärarna åt planering, förberedelser, efterarbete, administration med mera.

Elevkontakt förbättrar studieresultaten

– Vi blev lite förvånade över resultatet men samtidigt har tidigare rapporter pekat åt samma håll. Ju mer tid lärarna ägnar åt eleverna desto bättre blir studieresultaten, säger Siv Rodin förtroendevald revisor som arbetat med rapporten

Lärarnas arbetssätt varierade stort mellan de olika skolorna.

– Vi hittade två goda exempel i undersökningen. På Vinstagårdskolan i Vällingby och Solbergaskolan i Älvsjö ägnade lärarna mer tid åt eleverna än snittet. Här var även studieresultaten bättre, säger Siv Rodin.

”Oseriös rapport”

Barbro Lötberg, lärare och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, tycker att granskningen är oseriöst genomförd.

– Det är underligt att man räknat in lärarnas raster i arbetstiden. Det sänker ju andelen undervisning. Om man tar bort rasterna kommer elevkontakten upp till 50 procent, säger hon,

”Arbetet varierar under året”

Barbro Lötberg är även kritisk till undersökningens längd.

– Granskningen har bara pågått i två veckor vilket blir missvisande då lärarnas arbete varierar stort under året. Vi har temadagar, nationella prov, friluftsdagar med mera som är utspridda under året, säger hon.

Hur ser du på sambandet mellan mycket elevkontakt och bra studieresultat?

– Givetvis är det viktigt med elevkontakt men mer undervisningstimmar genererar också andra arbetsuppgifter. För att kunna ge eleverna en bra undervisning krävs tid till ordentlig planering och förberedelse, säger Barbro Lötberg.

Varför tror du att man gjort undersökningen?

– Vi har precis inlett avtalsförhandlingar som gäller lärarnas löner och arbetstider. Det kanske inte är en slump att den här rapporten presenteras just nu, säger hon.

Publicerad: