Överklagar dom i Bobby-målet

NYHETER

Styvpappan vill ha sänkt straff

I Göta Hovrätt dömdes han till tio års fängelse för bland annat grovt vållande till annans död.

Nu överklagar Bobbys mammas sambo domen till Högsta domstolen.

Bobby, 10 år, dog till följd av aspiration – kvävning orsakad av inandning av maginnehåll – efter en medvetandesänkning som orsakades av våld och tvång som Bobby utsatts för.

I Göta Hovrätt dömdes Bobbys mamma och hennes sambo till tio års fängelse vardera. De dömdes mot sitt nekande för bland annat grovt vållande till annans död.

Andra dödsorsaker

Nu överklagar sambon domen till Högsta Domstolen, rapporterar Smålandstidningen som skriver att han vill att straffet ska sänkas ordentligt.

Sambon anser att mammans uppgifter har legat till grund för bedömningen av åtalet. Enligt hans försvarsadvokat finns det andra alternativa dödsorsaker. Bland annat menar han att Bobbys handikapp innebär en kraftigt ökad risk för epilepsi.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund