Alliansen öppnar för trängselskatter

Publicerad:
Uppdaterad:

Ska finansiera ny kringfartsled runt Stockholm

Alliansen säger ja till trängselskatter i Stockholm.

Det avslöjar den blivande regeringen i DN Debatt i söndagens Dagens Nyheter.

Den tillträdande borgerliga alliansregeringen öppnar för att tillfälligt återinföra vägavgifter i form av trängselskatter i Stockholm, skriver de fyra partiledarna med blivande statsministern Fredrik Reinfeldt i spetsen på Dagens Nyheters debattsida.

Men det blir en särskild förhandlingsman som får i uppgift att pröva förutsättningarna för en temporär avgift/skatt. Denne ska tillsättas för att samla alla aktörer i regionen – Stockholms stad, landstinget, länets kommunförbund och berörda myndigheter – kring en trafiklösning.

De fyra pekar på möjligheten att låta vägavgifter/trängselskatter delfinansiera en snabb utbyggnad av Förbifart Stockholm – en trafikled från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr som ska leda trafiken förbi i stället för igenom Stockholm. Projektet har tidigare har beräknats kosta cirka 20 miljarder kronor och 25 av 26 kommuner i regionen uppges stå bakom det.

De borgerliga partiledarna vill också skrota planerna på att bygga den sex kilometer långa pendeltågstunneln Citybanan genom centrala Stockholm, som har beräknats kosta cirka 13,5 miljarder kronor.

I stället kan de tänka sig att bygga tågspår i markplanet som inte inkräktar på Riddarholmen. Enligt dem blir en sådan lösning billigare och frigör resurser till bland annat Förbifart Stockholm.

Alliansen kommer också att låta grundlagsutredningen pröva de lagliga möjligheterna att tillåta regionala eller kommunala avgifter för att finansiera investeringar i kollektivtrafik och vägnät, skriver Fredrik Reinfeldt (m), Maud Olofsson (c), Lars Leijonborg (fp) och Göran Hägglund (kd) i DN.

Daniel Lagerqvist

Publicerad: