Mejeri hotas av nedläggning

NYHETER

Fem mejerier i Sverige -ett måste bort

Mjölkbristen i Sverige gör att ett av Milkos fem mejerier måste bort.

Det kan bli Karlstads.

– Det är inget kul om vi tvingas lägga ner, säger Jonas Westling, personalchef på Milko.

Den svenska mjölkbristen i Sverige kommer att få konsekvenser inte bara för konsumenterna. Fortsätter mjölkproduktionen att minska så kommer ett av Milkos fem mejerier att läggas ner.

– Vi får in mindre mjölk och då måste vi anpassa kostymen efter det, säger Jonas Westling.

Underskott på 200 miljoner kilo

Varför Sveriges bönder inte producerar lika mycket mjölk längre tror Milko beror på att det inte längre lönar sig. I dag ligger underskottet av svensk mjölk på nästan 200 miljoner kilo. Och mjölken fortsätter att minska.

– Vi vet att hotet finns. Går produktionen ner ytterligare så kan vi inte försvara fem anläggningar i landet, säger Jonas Westling.

Lönsamheten för låg

I dagsläget levereras det 360 miljoner kilo mjölk till Milko, och det är under kvoten för vad som kan tas emot.

– Vi har väldigt duktiga bönder i Sverige, men lönsamheten är för låg för att de ska vilja utveckla sina företag, säger

Ingvar Persson, styrelseordförande i Milko .

I hur stor fara är mejeriet i Karlstad?

– Vi vet inte själva ännu. Det är inte mer utpekat än de andra, men det är inget kul om vi tvingas lägga ner, säger Jonas Westling.

Frida Sjödin