Kristen extremsekt kan få starta skola

NYHETER

Skolverket kommer på nytt att pröva om den kristna extremsekten Plymouthbröderna ska få starta friskolor.

Den kristna rörelsen är sluten och strävar att leva utanför samhället.

Skolverket har tidigare sagt nej till Laboraskolan AB:s begäran att få starta friskolor, bland annat på grund av sin kvinnosyn. Enligt samfundet är nämligen kvinnan underställd mannen.

Men enligt Skolverket har det kommit in nya uppgifter som gör att beslutet bör omprövas.

Det kan innebära att Laboraskolan får tillstånd att starta. ”Det börjar närma sig ett ja”, säger Frank Nordberg, verksjurist vid Skolverket i ett pressmeddelande.

Slutet sällskap

Styrelsemedlemmarna i Laboraskolan AB är medlemmar i det kristna samfundet Bröderna, som tillhör Plymouthbröderna. Det världsomspännande, konservativa samfundet är känt för att vara slutet och tar avstånd från en rad frågor och företeelser. Det deltar till exempel inte i den politiska debatten. I Sverige ska samfundet ha drygt 200 medlemmar.

Laboraskolan har ansökt om att få starta två fristående skolor i Hylte kommun i Halland. Men Skolverket sade nej med motiveringen att det inte var säkert att eleverna skulle få en saklig och allsidig undervisning.

Men enligt verket har skolhuvudmannen rekryterat en utbildad rektor och lovat att anställa behöriga lärare. Bolaget har också lovat att följa alla regler och författningar.

Rektor inte knuten

Enligt Skolverkets jurist Frank Nordberg är den tilltänkta rektorn inte knuten till samfundet. På 30 punkter har skolhuvudmannen kommit med utfästelser och beskrivningar hur undervisningen ska bedrivas. Det handlar till exempel om elevernas rätt till sex- och samlevnadsundervisning och undervisning om evolutionen. Detta talar för att eleverna får undervisning enligt läroplanerna, enligt Skolverket.

– Vi finner inte att det finns tillräcklig grund för att påstå att deras utfästelser skulle vara osanna eller att de försöker vilseleda oss. Däremot kommer det självklart att bli inspektioner när skolorna väl kommer i gång, säger Frank Nordberg.

Ska annonsera

Fallet är speciellt eftersom samfundets övertygelser inte överensstämmer med skolans uppdrag.

– Det gäller sådana saker som religionsundervisningen, jämställdhetsarbetet, sex- och samlevnadsundervisning och livets uppkomst. Där vet vi att samfundets tro inte utan vidare låter sig förenas med vad läroplanerna säger, konstaterar Nordberg.

De elever som skulle gå på skolan är alla barn till medlemmar i Bröderna. Men Laboraskolan AB har lovat att annonsera i lokalpressen och försöka rekrytera elever som inte har anknytning till samfundet, enligt Frank Nordberg.

Det är nu länsrätten som ska ta ställning till Skolverkets yttrande, och besluta om ärendet ska omprövas av verket. Ärendet hamnade hos länsrätten sedan Laboraskolan överklagat Skolverkets tidigare nej.

Skolorna, en grundskola med årskurs 6–9 och en gymnasieskola med industriprogrammet, skulle tidigast kunna komma i gång till höstterminen.

Läs mer:

TT , Susanna Vidlund