”Lägg ned Uppsala universitet”

NYHETER

De ansvariga för Uppsala universitet respekterar inte de grundläggande principer som krävs av ett universitet, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter på onsdagen.

Det gäller bråket vid Matematiska institutionen där två professorer anklagades av Anders Hallberg för att ha misskött sina uppdrag och erbjöds att antingen omedelbart säga upp sig och i gengäld få saken nertystad. Samt att de skulle få ett rundligt avgångsvederlag, eller att dra saken inför disciplinnämnden.

Vad det handlar om, menar Rothstein, är att de haft en annan mening om vilket slags matematisk forskning som bör bedrivas.

”Förstår inte principen”

Detta visar är att Uppsala universitets rektor inte respekterar eller förstår principen om lärofrihet utan vid konflikter reagerar efter det mönster som är normalt i kommersiella organisationer där han också har en stor del av sin yrkesbakgrund, skriver Rothstein.

Det andra fallet Rothstein tar upp är turerna kring sociologiprofessorn Eva Lundgrens forskning om att barn ritualmördas och att nästan hälften av alla kvinnor i Sverige utsätts för våld av sina manliga partners. Hon menar också att det inte är någon skillnad mellan de män som utövar våld mot sina kvinnliga partners och de som inte gör det.

”Politiken styr universitetet”

Universitetets granskning visade att forskningsresultaten saknade grund. Ändå friades Lundgren och universitetet vägrade låta Vetenskapsrådet granska hennes forskning. Ledningen uttalade också sitt "fulla förtroende" för henne och gav henne dessutom extraordinära goda arbetsvillkor! Lundgrens teser har visat sig ha stort politiskt stöd och ofta använts av ledande politiker som argument, menar Rothstein.

Att degradera det till högskola vore också skamligt mot alla seriösa högskolor som finns ute i landet, skriver han.