Vad gör du åt klimathotet?

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2007-02-28

Hillevi Larsson (s)

? Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

?Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Hillevi Larsson (s)

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, snarast möjligt. Vi måste våga gå före och vara en bra förebild för andra länder i världen. Det handlar främst om att komma bort från förbränningsenergi och hitta nya energikällor.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Internationellt samarbete där de som förorenar mest förmås delta. USA med flera måste skriva under Kyotoprotokollet.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé?

– Ja, men då måste man ställa tydliga krav både på bilen och bränslet.

Joachim Kerpner

ANNONS

Följ ämnen i artikeln