Här bordar de fartyget

NYHETER

Greenpeaceaktivister omhändertagna av nationella insatsstyrkan

Foto: Tre kvinnliga Greenpeace-aktivister har här klättrat upp på fartygets akterramp.

Aktivister från Greenpeace gensköt och bordade i dag transporten av utbränt kärnbränsle från Studsvik till Sellafield i Öresund.

Tre kvinnliga aktivister klättrade upp på fartyget Atlantic Ospreys aktra lastlucka.

Aktivisterna omhändertogs på kvällen av poliser från nationella insatsstyrkan.

Foto: Atlantic Osprey är på väg till upparbetningsanläggningen Sellafield i England med förbrukat svenskt kärnbränsle.

– Vi vill tvinga fartyget att stanna, och helst vända tillbaka till Sverige med sin livsfarliga last, säger Jan Isaksson, pressekreterare hos Greenpeace.

Det var när Atlantic Osprey skulle passera Öresund vid 15-tiden på fredagen som Greenpeace skickade ut fyra gummibåtar med 15 aktivister från Ystad. Från en av gummibåtarna klättrade de tre aktivisterna upp på fartygets lastlucka och akterramp.

Där uppgavs de först ha kedjat fast sig, men det gjordes aldrig, uppgav Greenpeace senare på kvällen.

– Det behövdes inte, förklarar Greenpeaces talesperson Martina Krüger. De tre gick ombord för att protestera och tala med besättningen om den livsfarliga transporten.

Nationella insatsstyrkan

Vid 19-tiden omhändertogs de av personal från polisens nationella insatsstyrka.

Aktivisterna är misstänkta för olaga intrång. När de har tagits i land kommer de troligen att föras till Malmö för förhör.

Eva-Gun Westford, polisens informationsbefäl i södra Skåne, säger till TT att allt ombord gick ”lugnt och städat”.

Enligt hennes informationer kommer Atlantic Osprey att passera Öresund.

Riskfyllt

– Det är svårt att säga hur stor risk det var just med den här aktionen men det var inte helt odramatiskt naturligtvis. Vi försöker alltid hålla så hög säkerhet som möjligt, säger Jan Isaksson.

Aktivisterna kommer från Sverige, Danmark och Finland.

Greenpeace protesterar mot transporten som man menar strider mot en tjugo år gammal princip att inte exportera kärnavfall för upparbetning i annat land.

Det norska miljödepartementet har protesterat mot transporterna, främst med anledning av den säkerhetsrisk som man anser att anläggningen i Sellafield utgör. Man har också försökt att förmå det danska miljödepartementet att pressa på Sverige.