Sefastssons dator kvar hos polisen

NYHETER

Beslaget av journalisten Trond Sefastssons dator står fast, vilket betyder att polisen får behålla datorn för att utreda brottsmisstankarna mot honom.

Det beslutade Stockholms tingsrätt på måndagen.

Datorn beslagtogs för en dryg vecka sedan efter ett förhör med Sefastsson om de misstankar om bland annat grovt mutbrott som riktas mot honom.

Beslaget har kritiserats starkt av medieföretag eftersom datorn bland annat innehåller källskyddat material.

”Mycket angeläget att klarlägga vad som inträffat”

”Eftersom Trond Sefastsson är misstänkt för allvarliga brott i sin egenskap av journalist för ett av de större medieföretagen i Sverige (TV4) är det enligt tingsrättens mening mycket angeläget att det genom förundersökningen så längt möjligt klarläggs vad som inträffat”, skriver tingsrätten i beslutet.

Det har inte visats att det går att föra brottsutredningen framåt genom andra tvångsmedel än beslaget, enligt rätten.

”Skälen för beslaget uppväger det intrång som åtgärden innebär”, skriver rätten.

Risken för att allmänhetens tilltro till meddelarskyddet ska rubbas genom beslaget är inte särskilt stor, enligt tingsrätten. Tvärtom anser den att det är viktigt för ett bibehållet förtroende för medierna att brottsmisstankarna mot Trond Sefastsson utreds.

”Extremt förvånande”

Tingsrätten väger också in att polis och åklagare vill göra en ”begränsad och riktad undersökning” av innehållet i Sefastssons dator.

– Det är extremt förvånande att tingsrätten sätter sig över meddelarskyddet som är skyddat av grundlagen. Vi får nu överväga om vi ska överklaga beslutet, säger TV4:s kommunikationsdirektör Cecilia Giertta till TT.

Enligt henne har allmänhetens tilltro till meddelarskyddet skadats redan genom beslaget.

– Vi har fått massor av telefonsamtal från människor som under de senaste tio åren lämnat uppgifter till oss, som nu oroar sig över att deras identitet ska kunna avslöjas, säger Giertta.

TV4 har inte motsatt sig att det genomförs en brottsutredning, däremot att en dator som kan innehålla grundlagsskyddat material beslagtas.