Skolans skilda världar

NYHETER

– Staten har övergivit sitt ansvar för skolan

1 av 2 | Foto: BJÖRN LINDAHL
Enskilda gymnasiet med sina studievana elever hamnar i topp...

Fattiga ställs mot rika inom den svenska skolan.

På Aftonbladet.se:s lista över vilka högstadieskolor som får bäst betyg är trenden tydlig.

Högst upp ligger innerstadsskolorna i Stockholm och i botten finns skolorna i storstädernas miljonprogramsområden.

– Staten har övergett sitt ansvar för skolan och det har gjort att vi i dag inte har en likvärdig skola i Sverige, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Som den viktigaste anledningen till dagens situation ser Metta Fjelkner 1991 års skolreform. Då gav staten ansvaret för skolan till kommunerna – och kommunerna hade helt olika förutsättningar i fråga om ekonomi och sociala problem.

– Som det ser ut nu sätter staten endast mål för skolan, som många kommuner inte klarar av med den begränsade budgeten, säger hon.

För att lösa problemet menar Metta Fjelkner att skolorna i socialt utsatta delar måste få mer pengar så att de kan anställa behöriga lärare och speciallärare.

– Om alla ska ha samma chans så måste förutsättningarna till lärande var lika för alla. Och det är de inte i dag, säger Metta Fjelkner.

Skolministern: Språket är nyckeln

Metta Fjelkner får medhåll i sin kritik av skolminister Jan Björklund (fp), men någon förändring i frågan finns inte i sikte.

– Inom folkpartiet tror vi att ett statligt ansvar skulle vara bättre för likvärdigheten, men tyvärr är vi det enda partiet i regeringen som anser det. I de andra partierna är det principen om beslutens närhet till medborgarna som avgör, säger Jan Björklund till aftonbladet.se.

Skolministern anser dock att det finns mycket annat att göra, men några snabba lösningar finns inte.

– Att lära sig det svenska språket i tidig ålder är nyckeln till att inte hamna efter i skolan. Därför satsar vi på speciallärare i svenska och ska dessutom införa nationella prov redan i klass tre för att tidigt upptäcka dem som hamnat efter, säger Jan Björklund.

Att bakgrund och var man bor i landet spelar roll för utbildningen tror han dock är oundvikligt.

– Integration och sociala problem i vissa bostadsområden är ju inte skolans område. Vad vi kan göra är att satsa på att alla lär sig svenska och på så sätt ökar sina chanser att komma in i samhället, säger Jan Björklund.

Jesper Björnstedt Qvarsell ([email protected])