Brev som förnekades av Freivalds hittat

NYHETER

Dåvarande utrikesministern tog avstånd från publicering av Muhammedteckning

Brevet till Jemen om Muhammedteckningarna – som enligt Laila Freivalds medarbetare aldrig skickades – har nu dykt upp.

– Jag kan inte i dag kommentera enskildheter i det omfattande arbete som gjordes i det där sammanhanget för att skydda svenska liv och intressen, säger förra utrikesministern Laila Freivalds till TT på tisdagskvällen.

I mars i fjol kom uppgifter om att Freivalds skrivit ett brev till Jemens utrikesminister om krisen kring Muhammedteckningarna och Sverigedemokraternas hemsida. Freivalds pressekreterare förnekade i Dagens Nyheter att något brev skulle ha skrivits.

Men brevet finns.

Det är Tidningen Riksdag &Departement som spårat det ”försvunna” brevet och publicerar det på sin hemsida.

Tar avstånd

Underlaget till brevet sändes bland annat till svenska ambassaden i Riyad. Tillsammans med ett följebrev sändes det vidare till Jemens utrikesminister den 11 februari. Brevet är daterat två dagar tidigare, det vill säga samma dag som Sverigedemokraternas hemsida stängdes.

I brevet tar Freivalds starkt avstånd från Sverigedemokraterna och att de publicerat en Muhammedteckning. Några uppgifter om att regeringen skulle ha stängt hemsidan finns inte med i brevet eftersom det helt enkelt inte hade skett när det skrevs.

I följebrevet skriver däremot den svenske ambassadören Åke Karlsson att hemsidan har stängts. Vem som ligger bakom stängningen framgår inte.

I dag säger Freivalds att en mängd material – som skulle förklara svensk tryckfrihetslagstiftning och landets hållning om karikatyrteckningarna – skickades från UD i Stockholm till svenska ambassader i muslimska länder. Dokumentationen har Freivalds nu inte tillgång till, så hon vill inte kommentera.

Inte heller kan hon förklara pressekreterarens förnekande.

– Jag känner inte till hans uttalande, säger Freivalds.

Massprotester

Det var hösten 2005 som danska tidningen Jyllands-Posten publicerade teckningar av profeten Muhammed. Bilderna retade upp muslimer över hela världen och under vintern förra året nådde protesterna sin kulmen.

Sverigedemokraternas hemsida publicerade en av bilderna, men fick påstötningar av Säkerhetspolisen och utrikesministerns nära medarbetare som ”informerade” om att materialet kunde skada svenska intressen.

Avslöjandet om att hon på förhand kände till och sanktionerade UD:s kontakter, kanske i strid med grundlagen, med det företag som stängde hemsidan blev för mycket. Den 21 mars avgick hon.

Emma Härdmark/TT , Tomas Bengtsson/TT