Gifta – inför Gud eller lag

NYHETER

Biskoparna är oense. Politikerna är oense, även inom partierna.

Splittringen är djup i Svenska kyrkan när ett beslut nu ska fattas om synen på könsneutral äktenskapslag och dess effekter för kyrkans vigselrätt.

Motsättningarna framkallades tydligt, men i mycket belevad ton, när årets kyrkomöte debatterade frågan under den väldiga ljuskronan i Universitetshusets aula i Uppsala på onsdagen.

På torsdagsmorgonen ska de 251 ledamöterna i kyrkans ”riksdag” bestämma sig. Kanske.

För under debatten framkom att många, bland andra hela den socialdemokratiska gruppen, tycker att kyrkan gott kan avvakta ett tag till.

Fysisk och teologisk delning

För Svenska kyrkan handlar det i grunden om den med sin kristna grundsyn och interna sammanhållning i behåll kan tillåta äktenskap för homosexuella, och inte bara som i dag, välsignelseakter över partnerskap.

Kyrkans gudstjänstutskott har i ett betänkande sagt att så är fallet, och att vigselrätten bör behållas, men kritikerna är många.

Saken har stötts och blötts i decennier, men har nu ställts på sin spets av förslaget att riksdagen ska lagstifta om att den som har juridisk vigselrätt ska behandla alla medborgare lika.

– En avgörande fråga för kyrkans framtid, tyckte moderaten Staffan Holmgren under debatten.

Utred slopad vigselrätt

Han vill låta utreda möjligheten att kyrkan avsäger sig sin juridiska vigselrätt, och i stället i efterhand välsignar äktenskap som ingåtts borgerligt. Det tycker också biskop Carl Axel Aurelius från Göteborg, som påminde om att kyrkan förr gjorde hindersprövningar, vigde och gav tillstånd innan någon kunde skiljas.

– Två av tre är borta, och den tredje delar vi med 39 andra religiösa samfund. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Låt juridiska äktenskap välsignas i efterhand i kyrkor, moskéer och synagogor, sade han.

Mot honom i biskopsleden stod Martin Lind från Linköping, som beskrev tanken på att avsäga sig vigselrätten som ”okristlig”.

Allt färre väljer kyrkan

Susann Torgersson, Folkpartiet i svenska kyrkan, påminde om att kyrkomötet så sent som 2003 beslutat behålla vigselrätten. Ett motsatt beslut nu skulle ”såra många homosexuella”, sade hon, och avfärdade den oro andra talare uttryckte för att kyrkan rent fysiskt kan komma att delas över frågan.

– Jag tror inte det är värre än när det debatterades om vigsel mellan par där ena parten var skild kunde tillåtas. Kyrkan är medlemmarna, och jag tror de vill ha kvar möjligheten att gifta sig i kyrkan, sade Torgersson.

Den gruppen krymper dock snabbt, och andelen giftaslystna svenskar som väljer Svenska kyrkan är nu klart färre än hälften.

– Är det då inte överdrivet att hålla fast vid denna ceremoni, om det innebär stort lidande och splittring i kyrkan. Att inte utreda är ett demokratiskt svek, sade Mirjam Berglund, från Frimodig kyrka.

Karl Vicktor Olsson/TT