”Beroende av att det funkar”

NYHETER

Krisberedskapsmyndigheten ska undersöka avbrottet

Krisberedskapsmyndigheten ser med stort intresse på avbrottet i digital-tv-sändningarna.

– Trovärdigheten och säkerheten är beroende av att vi vet att det fungerar jämt, säger Ingvar Hellquist.

– Om det inträffar en kris är det med medierna vi kan kommunicera med folk snabbt, säger Ingvar Hellquist, chef för informationssäkerhetsenheten på Krisberedskapsmyndigheten, KBM.

– Vi tycker att media egentligen är vårt viktigaste organ för att kommunicera, säger han.

Ingvar Hellquist säger att händelsen kommer att undersökas av KBM.

– Ja, jag nog säga det.

– Trovärdigheten och vikten av att kunna veta att man kan nå allmänheten med kritiska meddelande är det som intresserar Krisberedskapsmyndigheten, säger Ingvar Hellquist.

– Därför följer vi såna här saker med stort intresse. Trots att vi inte är tillsynsmyndighet är vi beroende av att veta hur det fungerar, säger han.

David Nannini Nilsson