Borgerligt stöd till nya moskén sviktar

NYHETER

Moderat: Fler muslimer i området kan försvåra integrationen

Foto: Islamiska kulturföreningen i Skärholmen har 1?000 medlemmar och är inhysta i lokaler på en byggarbetsplats.

Efter valet försvann det borgerliga stödet.

Nu är oklart om det blir någon moské i Skärholmen.

Islamiska kulturföreningen i Skärholmen har sedan en tid tillbaka velat bygga en moské. I dag är de inhysta i lokaler på en byggarbetsplats vid Skärholmens centrum. Ett av bönerummen har fått en vattenskada och det är nu ännu svårare att få plats för de 1 000 medlemmarna.

Exploateringskontoret i Stockholm säger nej, med motiveringen att marken där föreningen vill bygga kan behövas för att bygga ut Skärholmens centrum.

"Måste utredas"

Nu har föreningen vänt sig till Skärholmens stadsdelsnämnd för att få politikerna att sätta press på Exploateringskontoret.

Men det tidigare så starka stödet sviktar.

– Vi har ansvar för människorna här, och vi kan inte fatta beslut på dåliga grunder. Detta måste utredas först, säger Andrea Femrell från moderaterna.

Vilka negativa konsekvenser kan komma av moskén?

– Att muslimerna sluter upp sig mer, förmedlar en syn på kvinnor och män som går stick i stäv med svenska lagar.

– Och att de inte är intresserade av att delta i det svenska samhället. Kommer det att pratas svenska i moskén, hur kan vi ha en dialog med dem?

Statsdelen består idag av 55 procent invandrare. Andrea Femrell (m) tror att en moské kan locka till sig fler muslimer till området och försvåra integrationsprocessen.

Håller inte med

Omar Neusser, styrelsemedlem i Islamiska kulturföreningen, håller inte med.

– Vi i föreningen är redan från olika nationer och alla våra bönestunder hålls på både arabiska och svenska.

– Vi är medvetna om vad som finns i den islamiska världen och jag respekterar att folk är reserverade. Men islam är en omfamnande religion och vi vill absolut inte stänga ute någon.