Regeringen minskar gapet till oppositionen

NYHETER

- kd nu över riksdagsspärren

Foto: Senaste Sifomätningen presenteras i söndagens Svenska Dagbladet. Grafik: SVD

Som mest har det skiljt hela 12,4 procentenheter mellan oppositionen och regeringspartierna.

Nu börjar de borgerliga partierna knappa in.

Samtidigt hamnar också kd över fyraprocentsspärren igen.

Förändringarna i Svenska Dagbladets och Sifos augustimätning är inte uppseendeväckande stora, men ändå tydliga.

Regeringen håller på att stärka sin popularitet, medan oppositionspartierna lockar lite färre sympatisörer än i tidigare mätningar.

Som mest skilde det hela 12,4 procentenheter mellan de båda blocken. Men det var i april, sedan dess gapet minskat med 4,6 procentenheter till 7,8 procentenheter.

Den största uppgången sedan den senaste mätningen i juni står kristdemokraterna för. Just nu skulle 5,3 procent av väljarna rösta på dem om det vore val i dag. I förra mätningen låg de under fyraprocentsspärren. Uppgången kan förklaras med att partiet hade sitt riksting i juni och därmed fick ökad uppmärksamhet.

Sd närmar sig riksdagsspärren

Den största förloraren i mätningen är socialdemokraterna som backar 1,2 procentenheter. Bättre går det för vänsterpartiet som går framåt med nästan en procent.

Lite i skymundan av kampen mellan de två blocken fortsätter sverigedemokraterna att locka många röster. I den här mätningen får partiet 3,7 procent och närmar sig alltså med andra ord riksdagsspärren.

– Det här är den högsta siffran under det här året från något etablerat undersökningsinstitut, säger statsvetaren Sören Holmberg till Svenska Dagbladet.

Undersökningen baseras på 1924 intervjuer som genomfördes 6-16 augusti.

Elisabet Wahl