Dokumenten som pekar ut "Quick" som psykopat och farlig

Advokaten: "De är gjorda hemma på kammaren"

"Parasiterande livsstil", "promiskuöst sexuellt beteende", "problem på arbetsmarknaden".

Dokument som pekar ut Sture Bergwall som psykopat offentliggörs nu för första gången.

– Bedömningen är stötande, säger hans advokat Thomas Olsson som nu förbereder sig inför striden att få Bergwall fri även från den slutna vården.

Sture Bergwall, som under en period kallade sig Thomas Quick, har blivit friad för samtliga åtta mord han dömts för.

På måndag i nästa vecka ska förvaltningsrätten i Falun ha en förhandling om huruvida den rättspsykiatriska, slutna vården ska fortsätta.

Säters chefsöverläkare vill att vården ska fortsätta, Bergwall att den ska upphöra.

Inför förhandlingen offentliggörs för första gången Säters riskbedömningar av Bergwall. Bedömningar som pekar ut honom som psykopat och farlig.

Analysen är gjord av psykologen Martin Carlsson och överläkare Vladislav Ruchkin som båda arbetar vid Säter.

Bergwall får full pott på flera av punkterna i checklistan för psykopati. Däribland punkter som "nonchalant, hal, opålitlig, charmig på ytan", "patologiskt lögnaktig", "promiskuöst sexuellt beteende", "parasiterande livsstil".

"Gjort det själv på kammaren"

Den som får 30 poäng och mer av listans maximala 40 är att beteckna som psykopat. Bergwall kvalar in på 32,5, enligt Säter.

På en annan checklista noteras också att Bergwall sägs ha "problem på arbetsmarknaden".

Thomas Olsson, Sture Bergwalls advokat, skrattar nästan åt påståendena, inte minst det senaste eftersom de gäller en person varit inlåst i över två decennier och är förtidspensionerad.

– Och det festliga med de listorna är att de inte pratat med Sture innan. Psykologen har suttit och gjort det där själv lite på kammaren.

– Jag har tagit ut alla riskbedömningar från 1992 och framåt och jag har även tillgång till alla journalerna. Och det man krasst kan konstatera är att psykopatibedömningarna börjar hösten 2008 - efter Hannes Råstams dokumentärer. Det har helt klart samband med att han tog tillbaka sina erkännanden.

Thomas Olsson anser att det inte finns någon tillförlitlig rättspsykiatrisk utredning av Bergwalls psykiska status i domstolens underlag.

– Vi har hänvisat till flera rättsfall från Europadomstolen som säger att man måste ha aktuella utredningar till grund för ett sådant beslut, säger han. Medan Säter hänvisar till utredningar som är 20 respektive 40 år gamla.

– I ett av rättsfallen från Europadomstolen sägs att en utredning som är elva månader är för gammal.

"Förefaller risk för återfall i brott"

Thomas Olsson säger att de båda utredningarna dessutom bygger på metoder och underlag som inte längre anse vara tillförlitliga.

Thomas Olsson och Sture Bergwall har begärt att en sakkunnig skulle utses för att göra en ny stor psykiatrisk utredning men det har förvaltningsrätten sagt nej till.

– Det är djupt anmärkningsvärt att en person kan vårdas i 20 år och sedan när man ska förlänga den är domstolarna och läkarna så ointresserade av att hämta in en ordentlig utredning.

Förvaltningsrätten har visserligen begärt ett yttrande från landets högsta expertis, Socialstyrelsens rättsliga råd. Men de gjorde ingen egen utredning utan lämnade ett yttrande enbart baserat på handlingarna och där det sägs:

"Frågan om risken för återfall i brott har minskat kan bedömas när Sture Bergwall har vårdats under öppnare vårdformer. Det finns därför för närvarande inte underlag att göra någon annan bedömning än att det alltjämt föreligger risk för återfall i brott. Och den rättspsykiatriska vården bör därför fortsätta."

Däremot tyckte rättsliga rådet att vården borde utformas så att det i förlängningen blir möjligt att ansöka om öppen rättspsykiatrisk vård.

"Känner sig blåsta"

Thomas Olsson menar att Säter nu vill vidhålla att Bergwall är sjuk för att rädda sitt eget anseende.

– Det är ett sätt för Säter själva att försöka hantera det faktum, att den person de i 20 år gått och trott är Sveriges farligaste seriemördare i verkligheten inte har någonting med det att göra. Förstå hur blåst man måste känna sig, alltså det underminerar ju hela deras expertiskunskap. Då försvarar man sig genom att vända sig mot patienten.

Överläkare Vladislav Ruchkin, säger till Aftonbladet att även om de åtta morden räknas bort finns det en hel del övrigt kvar att väga in i riskbedömningen, bland annat två mordförsök. Och vid bedömningar vägs även äldre händelser in.

– Det är ett brett tidsperspektiv, det behöver inte vara i dagsläget, säger Vladislav Ruchkin. Psykopati, som är en personlighetsstörning, är ganska stabilt i tiden, den kvarstår oftast oförändrad över tid.

Hur farlig är Sture Bergwall i dag?

– Det finns inga stora omedelbara risker i och för sig. Han kommer inte begå brott så fort han kommer ut från kliniken, om man tänker sig på permissioner till anhöriga och så.

– Vi tänker mer på långsiktiga risker eftersom det gick ju inte så bra förra gången, säger Ruchkin och åsyftar mordförsöket i Uppsala 1974 då Bergwall var nära att hugga ihjäl en man han träffat på lokal.

Och Enligt Ruchkin råder det ingen tvekan om att diagnosen är densamma nu som tidigare. Han säger att det finns saker han är förbjuden att tala om. Han ser däremot en tidshorisont på den slutna vården.

– Vi kan ju försöka slussa ut men tycker inte att vården ska upphöra omedelbart, eftersom man måste utvärdera hur varje steg fungerar.

Publisert: