Lundsberg får fortsätta vara öppen

Av: Erik Wiman

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: LASSE ALLARD
Eleverna som fick lämna Lundsberg när Skolinspektionen stängde internatet kan få återvänta

Kammarrätten i Stockholm avslår Skolinspektionens överklagande.

Därmed kan Lundsbergs skola fortsätta vara öppen i avvaktan på nästa dom.

Efter den uppmärksammade misshandelsskandalen på Lundsberg i början av terminen då elever brändes med strykjärn valde Skolinspektionen att stänga skolan.

Men beslutet inhiberades av förvaltningsrätten i Stockholm och förra måndagen kunde eleverna återvända till undervisningen, ett beslut som i sin tur överklagades av Skolnämnden. 

Myndigheten står fast vid att skolan bör hållas stängd efter de våldsamma incidenterna som drabbat elever.

”De kränkningar som inträffade den 24 augusti är is sig mycket allvarliga. Det är än mer allvarligt att det fortfarande kan inträffa allvarliga kränkningar vid Lundsbergs skola trots de omfattande åtgärder huvudmannen uppgett att man vidtagit”, skriver Skolinspektionen.

Kammarrätten säger nej

Men nu har ärendet passerat Kammarrätten och inte heller den godtar Skolinspektionens argument att hålla Lundsberg stängt.

På fredagsmorgonen kom beskedet att överklagan avslås. Det innebär att Lundsbergseleverna får gå kvar i väntan på att det avgörande beslutet kommer.

Kammarrätten anser att en tillfällig stängning av skolan är en för drastisk åtgärd och påpekar att Skolinspektionen så sent som i april avslutat sin granskning av skolan och funnit att det inte längre fanns någon fara för eleverna.

Konsekvenserna med att hålla skolan stängd tillfälligt är för omfattande för stiftelsen, personalen och eleverna, menar Kammarrätten.

Ännu ett varv

Skolinspektionen kommer inte att överklaga Kammarrättens beslut.

Den juridiska karusellen kring Lundberg tar nu ännu ett varv då skolans öde på nytt hamnar på Förvaltningsrättens bord. Där ska kravet på tillfälligt verksamhetsförbud avgöras för gott.

”Skolinspektionen har förelagt Stiftelsen Lundsbergs skola att senast den 28 november 2013 vidta åtgärder, så att skollagens krav när det gäller trygghet och studiero samt skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls. Detta föreläggande gäller fortfarande. Det kan inte överklagas” meddelar Skolinspektionen.

Publicerad: