S och M vill hålla försvaret hemma

Moderaterna flaggar för en ny kurs i försvarsfrågan. Försvaret av landets gränser ska prioriteras i stället för internationella insatser. S-ordföranden Stefan Löfven uttrycker liknande åsikt.

Inför konferensen Folk och Försvar i Sälen är diskussionen intensiv om nästa års försvarsbeslut. Moderaterna vill bland annat fördjupa samarbetet med Nato och sätta försvaret av Sverige i första hand på bekostnad av internationella insatser.

– Försvaret av Sverige börjar i Sverige, säger försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (M) till Dagens Nyheter.

"Vi kommer tvingas välja"

Samtidigt uttrycker S-ordföranden Stefan Löfven en liknande uppfattning i Dagens Industri. Vid ett regeringsskifte i höst ska försvarets fokus ligga på att försvara svenskt territorium, säger han.

Om Sverige står inför ett militärt hot kan regeringen tvingas välja vilken del som ska försvaras i första hand, och då är det Stockholm som bör prioriteras. Det säger ÖB Sverker Göranson i en intervju för Svenska Dagbladet.

– Vi ska försvara hela Sverige, men vi kan inte försvara hela ytan på en gång. Vi kommer att tvingas göra operativa val om var vi ska satsa resurserna, förklarar han.

– Då är det operativa rådet till regeringen att alltid säkra riksledningen, tillägger ÖB.

TT

Publisert: