”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen”

Publicerad 2014-03-21

Invandringen leder inte till mer brott, löndedumpning eller ekonomiska förluster.

”Att så många tror tvärtom är katastrofalt”.

Det skriver initiativtagarna bakom nätverket ”Oss alla”, på DN Debatt.

För ett halvår sedan skrev nätverket ”Oss alla” att främlingsfientligheten inte ska mötas med tystnad, på Aftonbladet debatt.

”Sverige räcker till för oss alla”-artikeln skrevs under av bland andra Pia Sundhage, Adam Tensta, Lasse Kronér, Lill Lindfors, Erik Hamrén, Sarah Dawn Finer, och Tim ”Avicii” Bergling.

Artikelförfattarna i DN:s debattartikel menar att diskussionen borde hand om hur integrationen kan göras bättre, i stället för hur man ska strypa invandringen.

De skriver att främlingsfientligheten utan tvivel fått fäste i Sverige, men att det samtidigt finns ett brett folkligt stöd för mångfald.

”Invandringen ger positiva effekter”

Nätverket skriver att de är frustrerade över att politiker inte debatterar med fakta. De har låtit flera tankesmedjor sammanställa svensk och internationell forskning kring invandring och dess effekter i rapporten ”Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla”.

Rapporten visar att det finns många myter kring invandringen, menar de.

Forskningen slår enligt författarna hål på myterna, vilka de också räknar upp.

1. ”Invandringen leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”.

Detta är felaktigt eftersom flera internationella studier visar att invandring ger positiva tillväxteffekter, skriver artikelförfattarna. Bland annat genom ökad specialisering på arbetsmarknaden.

Många får jobb

2. ”Invandringen innebär en stor belastning på statsbudgeten”.

Fel, menar författarna, eftersom forskning visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om effekterna blir positiva eller negativa beror till stor del på hur pass väl arbetsmarknaden tar emot invandrade, vilket bekräftas av både svensk forskning och en analys gjord av OECD, skriver författarna på DN Debatt.

3. ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”.

Många kommer till Sverige för att jobba eller plugga, menar artikelförfattarna. Av dem får många uppehållstillstånd eftersom de har arbete. Enligt en ny svensk studie löper inte utrikes födda någon högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda.

”Majoritet begår inte brott”

4. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”.

Felaktigt, enligt artikelförfattarna, då internationell forskning visar att invandringen har liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet.

5. ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”.

Detta är fel menar man i debattartikeln. ”Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda”. I stället är det sociala och ekonomiska förutsättningar ligger bakom. De skriver också att en svensk studie visar att utrikes födda och deras barn visserligen är överrepresenterade i brottsstatistiken, men att att gapet försvinner – helt och hållet för kvinnor och till mycket stor del för män – om man tar hänsyn till faktorer som utbildning, inkomst och bostadssegregation under barndomen.

Dubbla band är positivt

6. ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Felaktigt. Artikelförfattarna skriver att länder med goda sociala skyddsnät ofta har bättre förutsättningar för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare.

7. ”Solidaritet kräver likhet”.

Internationell forskning visar att det går att bygga mångfaldssamhällen där människor samtidigt vill bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i länder med liten sådan, skriver man i debattartikeln.

8. ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”.

Tvärtom så har människor som identifierar sig och håller fast vid band till mer än ett land tillgång till resurser som kan underlätta integrationen i det nya landet, skriver artikelförfattarna.

Religionen hjälper integrationen

9. ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”.

Detta är felaktigt, skriver man i artikeln. Att känna religiös tillhörighet kan underlätta integrationen, till exempel genom att en kyrka eller moské fungerar som en mötesplats, visar internationell forskning.

10. ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”.

Detta är fel, skriver man. De flesta som kommer till Sverige idag 2014 har flytt från kriget i Syrien. Den stora majoriteten som flyr gör det dock över närmaste gräns.

”Alla behövs”

Avslutningsvis skriver man i artikeln att det är ”katastrofalt att mytbildningen kring invandrare fått så brett fäste – från snabbköpskassan ända fram till riksdagens talarstol”.

Av den anledningen tänker de se till att deras rapport når alla riksdagens ledamöter, privat och offentlig sektor, fackföreningar, näringslivsorganisationer och alla Sveriges förstagångsväljare.

Artikelförfattarna skriver att de inte kan tillåta valtaktiska överväganden sätta Sveriges framtid på spel.

”Vi alla behövs, och det finns plats för oss alla”, avslutar författarna sin artikel på DN Debatt.