Talmannen läxar upp politikerna

Publicerad:

NYHETER

Han kan avgöra skattebråket

Talmannen har tröttnat på skattebråket mellan regeringen och oppositionen.

Nu läxar han upp riksdagspolitikerna.

– Jag tycker inte om att vi tvistar om regelverket, säger han.

I vanliga fall verkar han lite i skymundan. Han leder debatterna i riksdagen och sitter nära kungen på Nobelmiddagen.

Men nu har talmannen, Per Westerberg (M), fått en nyckelroll i höstens hetaste politiska bråk.

De rödgröna vill, liksom SD, stoppa regeringens förslag om att höja gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Därför finns planer på ett utskottsinitiativ i november efter att budgetramarna klubbats.

”En talman försöker agera med oväld”

I så fall ska talmannen avgöra om det är lagligt att i efterhand ändra en del av budgeten. Om han kommer fram till att det inte är lagligt måste han vägra släppa förslaget till omröstning i kammaren och i stället skicka den känsliga frågan vidare till konstitutionsutskottet, KU.

Just nu arbetar juristerna i riksdagen för högtryck med att reda ut vad som gäller.

– Jag kan komma i den situationen att jag ska ställa proposition i kammaren på om vi ska släppa igenom det här för beredning och beslut. En talman försöker agera med oväld och därför är rättsutredningen mycket betydelsefull, för att inte säga helt avgörande, för mitt beslut i det läget, säger Westerberg i en intervju i Aftonbladets Partiprogrammet.

Kan ändra maktbalansen

Han är inte nöjd med hur frågan har hanterats hittills:

– Jag tycker inte om att vi tvistar om regelverket hur besluten ska tas i kammaren. Det bör vi helst komma överens om.

Skulle oppositionens förslag gå igenom, menar han, ändrar det maktbalansen mellan regering och riksdag.

– I framtiden skulle i så fall en majoritet i kammaren med helt olika åsikter kunna rösta ner inkomstminskningar men även utgiftsökningar. Det har en grundlagsaspekt, en budgetaspekt och en politisk aspekt som är ganska betydande. Jag förutsätter att alla tänker igenom vad man gör.

Fotnot: Partiprogrammet kan ses på aftonbladettv.se från klockan 16 i dag.

Publicerad: