SD går till val på hård EU-kritik

Uppdaterad 2018-08-21 | Publicerad 2013-11-23

VÄSTERÅS. Sverigedemokraterna lade i dag fast sin plattform inför EU-valet och ska gå till val på stenhård EU-kritik.

Men partistyrelsen tvingades förtydliga att målet är att lämna unionen.

– Vi är nu eniga om att vi ska förtydliga att målet är att lämna överstatligheten som EU erbjuder, säger partistyrelseledamoten Johnny Skalin (SD).

I EU-valet 2009 misslyckades Sverigedemokraterna med att få mandat i parlamentet. Men inför valet i maj 2014 gör man nu ett nytt försök. På landsmötet i Västerås slog man i dag fast den EU-valsplattform som ska ligga till grund för det valmanifest som senare ska tas fram.

Föredragande från partistyrelsen var Johnny Skalin, som också sitter i riksdagens EU-nämnd.

– Plattformen lägger grunden för en riktigt EU-kritisk linje. Det är en linje som inte representeras av något annat parti i riksdagen. Inte ens Vänsterpartiet står ju upp för sin EU-kritik längre, det gör ju faktiskt vi, säger han.

”Inte emot samarbete”

Men han menar däremot att partiet inte är emot samarbete länder emellan.

– Vi vill gärna vara med och samarbeta i stora och gränsöverskridande frågor som kriminal- och miljöpolitiken. Vi vill vara med och handla och det ska finnas möjlighet att resa. Men vi vill stanna där. Makten över Sverige ska utgå från de svenska väljarna, inte en EU-kommission som inte är tillsatt via en demokratisk process, säger Skalin.

SD:s partistyrelse har tidigare sagt att man först vill omförhandla det svenska medlemskapet i EU innan det blir aktuellt med en folkomröstning om utträde. Men flera ombud på landsmötet krävde att partistyrelsen skulle förtydliga att målet är ett utträde ur unionen. Efter att en kompromiss förhandlats fram kunde parterna enas

– Vår utgångspunkt är att vi omförhandlar avtalet innan vi lämnar unionen. Det är partistyrelsens utgångspunkt. Men vi instämmer med de som tycker att vi behöver bli mer tydliga när det gäller utträde. Det är därför vi kommer förtydliga det i valmanifestet, säger Skalin.

Hoppas på två mandat

SD siktar på minst två mandat i EU-parlamentet efter valet i maj.

– Vi vill lämna all överstatlighet.  Det värsta i dag är att en vanlig medborgare är bristen på insyn och inflytande över beslutsprocessen. Det finns också en ekonomisk aspekt, vi betalar den kanske största nettoavgiften till unionen. Det är strax under 30 miljarder.

Följ ämnen i artikeln