”Det Reinfeldt säger verkar inte stämma”

Publicerad 2014-03-11

Nya boken om Carnegie avslöjar okända uppgifter

Nya boken om skandalbanken Carnegie skapar problem på högsta politiska nivå.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) hävdar att det var Riksgälden själva som utsåg den nya styrelsen när staten tog över ägandet.

Men Carnegieordföranden Peter Norman, nu finansmarknadsminister, har gett en annan version, hävdar författaren Karolina Palutko Macéus.

I morgon kommer "Det är jag som äger Carnegie. Maktspelet om Sveriges mest anrika investmentbank" ut.

Boken är skriven av ekonomijournalisten Karolina Palutko Macéus. Den är kryddad med nya detaljer om vad som egentligen hände när investmentbanken kollapsade.

Staten tog över

Stora kreditförluster och otillåtet stora lån fällde Carnegie. Den 10 november 2008 blev investmentbanken av med sitt tillstånd att bedriva bankverksamhet. Staten tog, via Riksgälden, över som ägare.

Vid ägarskiftet blev Peter Norman, i dag finansmarknadsminister (M), ny ordförande i banken. I boken beskrivs hur det gick till när han skulle tillsätta en ny styrelse.

Norman vittnade i Prövningsnämnden, en instans som ska lösa tvister mellan Riksgälden och banker. Där sa han att det var han själv, dåvarande finansmarknadsminister Mats Odell (KD) och Bo Lundgren som filade fram vilka som skulle ingå i styrelsen. Samtalet skedde på Odells rum på Finansdepartementet.

Reinfeldt förhördes

Fredrik Reinfeldt förhördes om turerna kring Carnegiehärvan i riksdagens Konstitutionsutskott året efter. Boken beskriver att han sa att det var Riksgälden som självständigt utsåg den nya styrelsen, utan inblandning av regeringen.

– Det som Reinfeldt säger verkar inte stämma, vilket är märkligt. Som vanlig medborgare utgår man från att det som sägs i KU ska stämma, säger Karolina Palutko Macéus.

Hon menar att Reinfeldts och Normans versioner inte stämmer överens.

– Men det är svårt för mig att avgöra om Reinfeldt säger som han gör för att han fått felaktig information eller av någon annan anledning. Men när jag läste KU-förhöret kändes det som att han för övrigt var välinformerad.

”Fanns kontakter”

Finansmarknadsminister Peter Norman säger att det formella beslutet om styrelsen fattades av Riksgälden.

– Det jag har sagt i Prövningsnämnden motsäger inte detta. Att det fanns kontakter mellan berörda inför beslutet har även statsministern sagt i KU, säger Norman.

Initiativet till boken kom från det gamla ägarbolaget Carnegie & Co och har även finansierat Palutko Macéus arbete. Hon har dock tidigare understrykit att det inte är ett beställningsjobb och att hon är helt oberoende. Finansiären har inte ens läst boken:

– Jag har varit öppen från dag ett om att det är så här. Jag har fakturerat för mitt jobb och börjar betala tillbaka när boken är utgiven. Jag har säkerställt mitt oberoende som journalist och det här är min bok om Carnegiehärvan. Ingen får toppbetyg.

ANNONS