”Elever kan få bo kvar”

Foto: LOTTE FERNVALL
Eleverna kan få bo kvar under en övergångsperiod.

Förvaltningsrätten kan i dag komma med besked angående styrelsens överklagan av stängningen av skolan.

Styrelsen hoppas i första hand på ett bifall för sitt yrkande, så att skolan kan öppna. Men under en övergångsperiod kan annars planen att låta eleverna bo kvar på internatet och gå på andra skolor vara ett alternativ, enligt Ulf Rehnmark.

– Då kommer vi självklart att göra en massa förstärkningsåtgärder med vuxennärvaron på elevhemmen, säger han.

Lundsberg är ett riksinternat som består av både en internatdel och en skoldel. Beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud gäller bara skolverksamheten.

– Var eleverna bor har vi svårt att ha någon synpunkt på, säger Marie Axelsson på Skolinspektionen.

TT