Flera EU-länder på ruinens brant

NYHETER

Greklands statsskuld motsvarar drygt 120 procent av BNP – ett tydligt tecken på att landet står vid ruinens brant.

Men dominobrickorna faller.

Grannländerna ligger inte långt efter.

Enligt EU-regler får medlemsländernas statsskulder inte motsvara mer än 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Men i Grekland, Spanien, Italien, Irland och Portugal handlar det om betydligt högre nivåer än så.

Greklands statsskuld har stigit så pass kraftigt att den nu enligt de senaste prognoserna motsvarar drygt 120 procent av landets BNP. Inte långt efter kommer Italien vars offentliga skulder ligger på 115 procent av BNP, följt av Portugal på närmare 80 procent. Allt enligt statistik från Eurostat.

De höga värdena betyder orimliga ränteutgifterna, och svårigheterna att betala tillbaka när tillväxten inte är tillräckligt god leder till ekonomisk kollaps om situationen inte förbättras.

Enligt EU får medlemsländernas budgetunderskott inte heller överstiga 3 procent. Grekland, Spanien, Portugal och Irland ligger alla över 10 procent.