Skulle operera knät – dog på sjukhuset

NYHETER

Föräldrarna sörjer sonens plötsliga död

Foto: Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie miste sonen Benjamin Lie, 22, till följd av felbehandling på ett sjukhus i Norge.

Benjamin, 22, var på sjukhuset för att göra en rutinmässig knäoperation.

Morgonen efter hittades han död i sin säng.

– Det sista vi sade till honom var att han var i trygga händer på sjukhuset, säger pappan Håkan Lie till VG.

Nu godtar sjukhuset böter på 500 000 norska kronor.

Det var i höstas som Benjamin Lie från Modum i Norge bröt benet och slet av korsbandet i en motocrossolycka.

Pappan hade hjärtproblem

På sjukhuset bedömde de att knät behövde opereras.

Benjamins pappa Håkan Lie var då noga med att upplysa personalen på Ringerike sjukhus om sina hjärtproblem som sonen kunde ha ärvt.

– Jag fick hjärtstillestånd efter en knäoperation ett halvår tidigare, säger han.

Pappans farhågor noterades i journalen, och man tog Benjamins EKG. Testet visade att Benjamin troligen hade ett hjärtfel. Enligt VG granskades EKG-utskriften aldrig, och operationen genomfördes ett halvt dygn senare.

Fick morfin

Några timmar efter knäoperationen ringde Benjamin hem. Det blev sista gången han pratade med sina föräldrar.

– Han sade att han hade stora smärtor och att gipset stramade, säger mamman Unni.

Läkaren hade bestämt att Benjamin skulle få 2,5 milligram av morfinpreparatet Ketorax under natten. Men istället fick han 5 milligram Ketorax vid tre tillfällen, trots att en av preparatets kända biverkningar är att det kan påverka andningen.

Sjukhuset bötfälls

Vid 08 på morgonen hittades Benjamin död i sin säng. Då hade ingen tittat till honom på över fem timmar, trots de svåra smärtor han hade beskrivit tidigare.

Efteråt beskedet om dödsfallet krävde föräldrarna, och fick till stånd, en rättsmedicinsk undersökning med hjälp av polisen. Samtidigt gjorde norska Helsetillsynet, som svenska Socialstyrelsen en utredning. Den visade att hela sjukhuset brutit mot lagen i samband med dödsfallet, och sjukhusets ägare Vestre Viken fick ett föreläggande om 500 000 kronor i böter.

Vestre Viken svarar i ett skriftligt meddelande att "saken är mycket komplicerad och reser frågor som inte alla kan besvaras vid denna tidpunkt". Men i dag meddelar företaget att man väljer ändå att betala böterna.