Wikileaks publicerar nya CIA- dokument

1 av 2
I dokumentet varnar CIA för en ny typ av terrorister.
NYHETER

USA tycks vara på väg att få en ny typ av terrorister som opererar över hela världen.

Det står i en ny rapport där CIA varnar för konsekvenserna:

Amerikanska medborgare kan komma att bli avrättade i USA av utländska agenter.

Hotet finns dokumenterat i en hemligstämplad tresidig rapport som Wikileaks lagt ut på sin hemsida.

Analysen är gjord i februari av Red Cell, en avdelning inom CIA som bildades efter terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001.

Förutser terrorhot

Avdelningens analytiker har till uppgift att tänka ”okonventionellt” och att försöka förutse nya terrorhot.

Experterna resonerar kring vad som kan inträffa om ”utlänningar börjar se USA som exportör av terrorism”.

CIA slår fast att amerikanska terrorister som slår till utomlands inte nödvändigtvis behöver vara militanta islamister som har sina rötter i mellanöstern eller Afrika.

USA kan råka illa ut

Det varnas för konsekvenserna:

Världens intresse av att hjälpa USA i kampen mot terrorismen kan sjunka.

I extrema fall kan andra länder rent av kidnappa eller avrätta amerikanska medborgare i USA.

– Det enda som är nära en nyhet i dokumentet är CIA:s telefonnummer, kommenterar Magnus Ranstorp, terroristexpert vid Försvarshögskolan, som inte tycker att det alternativa världsscenariot bör tas på allvar.