Barnen drabbas hårdast av katastrofen

Publicerad:
Uppdaterad:

Frågor och svar

Hur många barn är drabbade?

3–5 miljoner människor är direkt drabbade av jordbäv-ningen. Siffror från FN/Unicef talar om att en miljon barn ska vara drabbade. Detta är dock osäkra siffror. Eftersom Haiti har en ung befolkning, med 46 procent av nästan 10 miljoner som är under 18 år, så utgör barnen ungefär hälften av de som är drabbade.

På vilket sätt är de drabbade?

Det är barnen som drabbas hårdast av en katastrof. Hela deras trygghet raseras om de förlorar hem, skola, föräldrar och vänner. Ensamma på -gatorna riskerar de att utsättas för trafficking och prostitution. Dessutom drabbas barn lättare av sjukdomar som sprider sig ?i katastrofens spår på grund av svåra hygienförhållanden.

Hur många barn är döda?

Det finns inga officiella siffror på hur många barn som har dött. Men eftersom Haiti har en ung befolkning så kommer barn att utgöra en stor del av antalet döda i jordbävningen. Officiella siffror talar om upp till 200?000 döda, vilket innebär att omkring 100?000 barn kan ha dött.

Hur många barn har förlorat sina föräldrar?

Det är för tidigt att säga. Arbetet med att lokalisera och registrera alla barn som har separerats från sina familjer pågår. Samtidigt pågår arbetet med att försöka hitta barnens familjer.

Hur många barn har förlorat sina hem?

Organisationerna arbetar nu med att bedöma situationen. ?I går kom en rapport från Plan som säger att 80 procent av befolkningen i Plan-områdena fortfarande lever på gatorna utan tillgång till sanitet, och otillräcklig tillgång på mat och vatten. 95 procent av alla skolor ?i Port-au-Prince är förstörda.

Var finns barnen nu?

De barn som har förlorat sina hem och sina familjer finns ?i mångt och mycket i uppsamlingslägren. De som skadats finns på provisoriska sjukhus, eller – i den mån sjukhusen finns kvar – på dessa. En del barn finns på gatorna.

Källor: Plan Sverige, Rädda barnen

Publicerad: