Föräldrar tvingas sitta med i skolan

Jan Björklund lovade
ordning och reda i tal

I dag höll Folkpartiets partiledare Jan Björklund sitt sommartal i Marstrand.

Under kristallkronorna i Societetshusets lokaler lovade Björklund att föräldrar till bråkiga barn ska tvingas sitta med i skolan.

Utbildningsminister Jan Björklund fokuserade i sitt tal inte helt oväntat på skolfrågor. Ett förslag Björklund lade fram är att föräldrar till bråkiga elever ska tvingas sitta med i klassrummet.

– Jag är rätt övertygad om att Kalle som spelar Allan och ska vara cool i klassrummet kommer att uppföra sig betydligt bättre om mamma eller pappa sitter på en stol längst bak i klassrummet.

Ska kompenseras

Enligt förslaget ska skolan och föräldrarna först och främst nå en frivillig överenskommelse. Om föräldrarna vägrar och skolan bedömer det som nödvändigt ska kommunens utbildningsnämnd kunna besluta om obligatoriskt deltagande.

Björklund tror att tvingande beslut bara kommer att användas bara i ett fåtal undantagsfall och föräldrar som deltar ska ersättas för förlorad arbetsinkomst.

Statligt bidrag

Björklund vill öka stödet i skolan för elever som mår psykiskt dåligt. Därför vill Folkpartiet avsätta en halv miljard till ett statligt bidrag för skolorna. Summan ska räcka till omkring 1 000 nya skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.

– Vi måste våga se de barn som underpresterar i skolan för att de mår dåligt. Det är därför vi behöver lyfta den svenska elevhälsan.

Socialdemokraten och tidigare skolministern Ylva Johansson välkomnar fler föräldrar i skolan men är tveksam till om lagstiftning är rätt väg att gå.

– Vad vi däremot behöver, och som Björklund skulle kunna bestämma om, är fler lärare i skolan. Just nu minskar ju antalet lärare och klasserna blir större

Hur ska stöket minskas på din skola?
Publisert: