Fåglarna som överlevde katastrofen

Foto: Phillip Krzeminski
När jorden kolliderade med en asteroid för 66 miljoner år sedan uppstod väldiga bränder över hela planeten. Som en effekt utplånades troligen alla trädlevande fåglar. Bara ett fåtal marklevande arter klarade sig, men dessa gav upphov till alla nu levande fåglar.

avTT

NYHETER

När jorden kolliderade med en asteroid för 66 miljoner år sedan utplånades skogarna på jorden i väldiga bränder.

Som ett resultat utplånades också alla trädlevande fåglar. De enda arter som klarade sig var marklevande, och det var dessa som gav upphov till alla nu levande fåglar, enligt en ny studie.

Den väldiga katastrofen är mest känd för att den ledde till dinosauriernas utdöende. Men även många andra livsformer råkade illa ut vid kollisionen – inklusive merparten av alla då existerande fåglar.

Fåglarna, som härstammar från små rovdinosaurier, hade uppstått långt före kollisionen, för drygt 150 miljoner år sedan, i slutet av juraperioden.

Under den efterföljande kritperioden utvecklade de en mångfald olika släkten och arter, varav merparten tycks ha varit trädlevande. Ett mindre antal levde i huvudsak på marken, ungefär som moderna hönsfåglar.

Mördande hetta

När asteroiden slog ned på jorden förintade tryckvågen nästan allt liv inom en radie av 1 500 kilometer från nedslagsplatsen.

Samtidigt kastades enorma mängder små gruskorn upp i de högre luftlagren. När dessa återvände mot jordytan började de glöda av friktionen. Resultatet blev att jordytan utsattes för en intensiv infraröd strålning och en mördande hetta – med väldiga bränder som följd över hela planeten.

De fossila vittnesbörden antyder att merparten av skogarna på jorden utplånades av bränderna – och ersattes inte av nya skogar förrän 1 000 år senare.

Blev en dödsstöt

För de trädlevande fåglarna var detta en dödsstöt. De blev plötsligt av med sin livsmiljö.

Däremot överlevde några av de marklevande arterna, att döma av fågelfossil från den aktuella tidpunkten.

Forskarnas analyser av släktträdet visar också att alla nu existerande fågellinjer har marklevande förfäder. Det gäller även grupper som i dag är helt och hållet bundna till ett liv ovan mark, som kolibrier och tornseglare.

Dagens trädlevande fåglar härstammar med andra ord inte från trädlevande förfäder, som man skulle tro, utan från fåglar som levde på marknivå – som först efter att jorden hämtat sig från den globala katastrofen utvecklade anpassningar för ett liv högt ovan markytan.

Studien publiceras i Current Biology,