Här är det bäst att vara när åskan går

Foto: TT.
Bäst att ta sig inomhus när åskan går.
NYHETER

Bilen är fortfarande det bästa alternativet i skydd mot blixten om du inte kan vara inomhus, men det är en myt att fordonet är en perfekt åskledare.

– Plåten är på tok för tunn för det, säger brandingenjören Erik Egardt.

När åskan går beskrivs bilen oftast som ett mycket säkert ställe att befinna sig i vid blixtnedslag. Bilen ska fungera som en Faradays bur, ett utrymme avskärmat från elektromagnetiska fält genom ett elektriskt ledande hölje.

– Att bilen är en perfekt Faradays bur är en myt. Om man vill ha plåt som uppfångare vill man alltid ha plåt som är tjockare än en millimeter och det är aldrig en bilplåt, säger Erik Egardt, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bäst att ta sig inomhus

Men finns det inga andra alternativ när du är utomhus är det säkrare inne i bilen än under exempelvis ett träd.

– Marken i sig kan vara farlig. Om blixten slår ner nära dig kan spänningsskillnader göra att du skadar dig.

Det absolut bästa är att ta sig inomhus. Däremot är det inte säkert att vistas i en husvagn vid blixtnedslag.

– I en husvagn finns det mycket isoleringsmaterial som kan antändas. Sover man i husvagnen bör man ha en brandvarnare så att man väcks vid en eventuell brand, säger Erik Egardt.

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder