Massmördaren Breivik i rätten mot staten

Av: Erik Melin, John Granlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Vill kunna kommunicera med omvärlden – rättegång i en gymnastiksal

1 av 17

Massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik har stämt norska staten för "brott mot de mänskliga rättigheterna".

I dag inleddes förhören – i en gymnastiksal.

Breivik satt tyst hela dagen men inledde med att höja armen i en nazihälsning.

I dag inleds rättegången som äger rum bland basketkorgar och ribbstolar i Telemarksfängelsets gymnastiksal i Skien. Säkerhetspådraget kring rättegången är mycket stort.

Tisdagsmorgonen startade med att Anders Behring Breivik lösgjordes från sina handfängsel. Han lyfta omedelbart högerarmen och gjorde en nazihälsning, med utsträckt hand.

I rätten höll under dagen sedan Breiviks advokat och den norska statens advokater sina anföranden i målet som ska slå fast om den senare parten brutit mot de mänskliga rättigheterna, vilket den dömde mördaren och terroristen hävdar i sin stämningsansökan.

Breiviks advokat Øystein Storrvik fokuserade på att straffet måste vara humant, trots att det är det mest stränga som kan utdömas i Norge.

– Det är ett stort ansvar en stat tar på sig när man inte har dödsstraff, det strängaste straffet ska då vara ett straff som har ett minimum av mänsklighet men som inte är värre än att genomlida än dödsstraff, sa han under anförandet.

Vidare menade advokaten att Breiviks rätt att ha kontakt med andra begränsas för hårt.

Klagar på isolering

Efter Storrvik tog norska statens ena advokat, Marius Emberland, vid. Han påminde om att Breivik fortfarande anses mycket farlig och så kommer göra, även efter de inledande 21 åren som hans straff inledningsvis innebär. Han menade också att bedömningen av isoleringsgrad ska göras med hänsyn till förutsättningarna. Han berättade sedan om hur Breiviks celler är utformade och hur andra fångar utgör ett hot mot honom.

I sin stämningansökan klagar Breivik på isoleringen, men Storrvik tog gång på gång upp hur den dömde inte tackat ja till förslag på aktiviteter. Breivik har också sagt att han sa upp kontakten med sin familj i samband med terrordåden.

”Statens intressen väger tungt”

Efter lunch tog Emberlands kollega Adele Mestad över. Mycket kom att handla om de brev som Breivik skickar och tar emot, varav många stoppas. Breivik menar att hans rättigheter kränks eftersom det i Europakonventionen om mänskliga rättigheter slås fast att man har rätt till privatliv och korrespondens.

Mestad berättade hur man stoppat brev som kan verka uppviglande och inspirera till liknande dåd. Man stoppar också sådana brev som syftar till att bygga upp en nationalsocialistisk union i Norge och andra länder.

– Staten bestrider inte att man gjort ingrepp i privatlivet. Frågeställningen är om man uppfyllt kraven för att göra det, sa Mestad.

– Det handlar om ingrepp i rätten att kommunicera med perifera meningsfränder och inte med nära familj. Europakonventionen för mänskliga rättigheter slår fast att statens intressen, till exempel gällande nationell säkerhet, väger tungt vid sådana avvägningar, fortsatte hon.

”Få vill träffa honom”

Totalt har omkring 600 brev till och från Breivik stoppats, av totalt 4 000.

Genom Mestads hela anförande satt Breivik tyst och lyssnade uppmärksamt. Vid flera tillfällen skakade han på huvudet.

Breivik har i sin stämning också menat att hans rätt till besök är allt för begränsat. Mestad förklarade i sitt anförande att det har naturliga förklaringar.

– Han vill inte ha besök av sin far. Det finns inget besöksförbud och det är bara tre personer som nekats att träffa honom. Det är få som vill möta honom.

Specialbyggd lägenhet

Anders Behring Breivik mördade 77 personer den 22 juli 2011 – de flesta av dem politiskt aktiva ungdomar på sommarläger på Utøya utanför Oslo.

I augusti 2011 dömdes han till norsk lags strängaste straff, 21 års fängelse med möjlighet till förlängning, så kallad förvaring. Det innebär att Breivik kan komma att aldrig släppas fri.

Sitt straff avtjänar han i en specialbyggd lägenhet som består av sovcell, en studiecell där han studerar statsvetenskap och en träningscell. Han har också tillgång till tv, dator utan internet och datorspel, samt att han dagligen kan komma ut i en rastgård.

Publicerad: