”Dumsnålt att spara på de äldres kost”

avBritt Peruzzi

Dietist om vitaminbristen: En fallolycka kostar 250 000 kr

1 av 5

Misstänker du undernäring hos en anhörig?

Påtala det redan i dag!

Den ofrivilliga svälten kan ofta vändas, menar dietisten Frida Axberg.

– Undernäring ligger ofta bakom både fallolyckor och trycksår.

Frida Axberg åkte under dietistutbildningen 2010 till Kamerun i Afrika för att göra en studie om spädbarnsnutrition och såg då tecken på undernäring bland barn.

– Men det var svårt att som västerlänning jobba med dessa frågor eftersom så många faktorer spelade in.

Den oväntade insikten kom först när hon kom hem igen och tog sommarjobb på ett äldreboende i Göteborg.

– I efterhand insåg jag att jag inte hade behövt åka över halva jordklotet för att arbeta med undernäring. Här såg jag samma muskelbrist. Maten vi serverade innehöll inte den näring de äldre behövde. Det var slående, säger dietisten som nu har Skåne som bas.

Flera orsaker

Idag är hon även folkhälsovetare, utbildar sjukvårdspersonal och föreläser om äldres behov, som är långt mer komplexa än att de behöver näring.

– Inom vården är vi överlag dålig på att använda mat som medicin. I stället för att ge laxerande borde vi arbeta med kosten.

Orsakerna bakom undernäring kan vara helt olika, och flera samtidigt, menar hon.

Sorg – kan leda till depression som minskar aptiten.

Ensamhet – en vanlig orsak till viktminskning. Ohälsosamma personer med en social krets har visat sig vara friskare än hälsosamma som är ensamma.

Läkemedelsbiverkningar – vissa mediciner minskar aptiten, andra försvårar  kroppens näringsupptag, och biverkningarna ökar vid undernäring.

Begynnande demenssjukdom – kan försämra luktsinne och tolkning av maten.

Tidpunkten då vi äter. Vid längre nattfasta än 11 timmar börjar muskellagret brytas ner och immunförsvaret försämras.

Sitttställning – kanske är magsäcken ihoptryckt och hindrar hungerreflexerna?

Fel eller dålig mat – upplevs maten inte inbjudande lär den förbli ouppäten.

– Vi tror ofta att vi sparar pengar på kosten. I kostchefens budget kan det se bra ut, men kostar kommun och landstinget i omvårdnad, personal och inte minst fallolyckor som ökar av D-vitaminbrist. Varje lårbenshalsoperation kostar samhället 250 000 kronor så jag kan bara tolka det som dumsnålhet att man inte förstått kopplingen.

”Prata med din släkting”

En övergripande faktor svävar över de andra. Precis som geriatrikprofessor Yngve Gustafson vill Frida Axberg uppmärksamma hur avgörande den äldres boendeform är för risken för undernäring.

– Sverige har sedan 90-talet skurit ner 30 000 platser på äldreboenden. Fast man byggt till andra boenden är nettot färre platser. Nu är det hemtjänsten som ska ta hand om allt fler äldre och svårt multisjuka. Det en av anledningarna till att 60 procent av alla som screenas för undernäring har konstaterad eller ligger i riskzonen för undernäring.

Frida Axberg råder alla som misstänker att deras äldre anhöriga är drabbade att påtala det, direkt.

– Prata med din släkting, se till att maten är varierad. Personalen måste också känna till livshistorien – normalvikten, vad patienten vägt som frisk, favoritmat och traditioner kring maten.

Övernärd – och undernärd

För en frisk, yngre person räknas en sund vikt till 20-25 BMI, förhållandet mellan höjd och vikt. För en person över 70 år gäller helt andra värden.

– De behöver 23-29 i BMI. Det som skulle vara övervikt för oss yngre är normalt för äldre.

De extra kilona är en skyddande reserv i händelse av sjukdomar som kostar både energi och protein. Men en äldre kan vara övernärd på kalorier och samtidigt undernärd eftersom även en överviktig kan ha brist på järn, D-vitamin och protein.

Enligt Frida Axberg borde maten vara en större del av vården och omvårdnaden.

– Tankarna går ofta till mediciner när något ska rättas till, inte att man ofta kan börja med maten. Äldre, anhöriga och alla som arbetar med äldre bör ställa sig frågan om maten kan vara en del av sjukdomsproblematiken.

”Kroppen behöver näring”

Överlag skulle mycket vinnas på att vårdpersonalen jobbade mer tvärvetenskapligt, menar dietisten. Ett sådant område är trycksår som ofta är traumatiska och månadslånga.

I många fall ordineras så kallade anti decubitusmadrasser, sårtvätt och bandagebyten. Kostnaden för att vårda ett liggsår kostar tusen kronor per dygn, förklarar experten. Samtidigt missar man nutritionens betydelse.

– För att liggsår ska läka inifrån behöver kroppen näring – magnesium, protein, c-vitamin, järn och zink. Får patienten äta rätt läker såret på ett par veckor. Tänk vilken mat man skulle kunna få för 1000 kronor om dagen!

ARTIKELN HANDLAR OM