Uppsala redo att ta emot de döda

NYHETER

20 kroppar är på väg från katastrofområdet för identifiering

Foto: HÄR SKA DE KONTROLLERAS I en hangar på Uppsala garnison ska de döda identifieras. Tre arbetsbänkar är åtskilda av draperier.

På garnisonen i Uppsala står obduktionsbord och kylrum redo.

Hit ska de döda svenskarna från katastrofområdet transporteras.

Allt är klart. Nu väntar man bara på kropparna.

Det första planet, med omkring 20 kistor, beräknas ankomma om fyra eller fem dagar.

På Uppsala garnison har två hangarer bundits samman med ett plasttält. I ena hangaren kommer kistorna att förvaras i väntan på identifiering. Det finns plats för 194 stycken.

I andra hangaren ska kropparna identifieras. Tre arbetsbänkar skiljs åt av blommiga draperier och övervakas av starka lysrör.

-Det ska gå fort här. Om det kommer en last på 20-30 kroppar ska identifieringen helst vara klar nästkommande dag, säger Lars Eriksson, rättsläkare på Rättsmedicinalverket, som leder identifieringsarbetet.

Kollar bara identitet

På garnisonen sker ingen obduktion. Här ska enbart identiteten kontrolleras och papper skrivas ut så att kistorna kan lämnas över till anhöriga.

De kroppar som anländer hit är redan identifierade av svenska ID-kommissionen i katastrofområdet.

Stämmer inte identiteten på kistan med det som står på kroppens armbindel måste kroppen däremot forslas vidare till Rättsmedicinalverket i Uppsala eller Solna.

-Man kan inte utesluta att det sker förväxlingar i den här långa kedjan av transporter, säger Ulf Westerberg, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Tyst minut

När planen tagit mark hålls en tyst minut för de avlidna. En präst välsignar och läser ur psaltaren.

När får anhöriga veta att kroppen är på väg hem?

-Om vi vet att det är rätt kropp redan under flygresan kommer vi att försöka underrätta anhöriga då, säger Mats Vangstad, polismästare i Stockholms län.

De anhöriga får möta sina döda först efter att identifieringen är klar. För ändamålet finns ett särskilt mottaganderum, med präst om man vill.

Hittills har 13 kistor och en urna landat i Sverige. Polisen kan inte utesluta att det kommer fler kroppar med reguljärflyg.

Malin Axelsson