"Pastorn är psykopat"

Läkare: Han behandlar kvinnor som vitsippor

Pastorn är visserligen friskförklarad.

Men sinnesundersökningen avslöjar samtidigt en personlighetsstörning.

- Han är psykopat, säger Ulf Åsgård, läkare och expert på gärningsmannaprofiler.

Aftonbladet har ett exemplar av det "paragraf 7-intyg" som är utfärdat för pastorn i Knutby. Intyget bygger på den rättspsykiatriska undersökning som gjorts och som visar att pastorn inte är psykiskt sjuk.

Aftonbladet har också låtit psykiatern Ulf Åsgård ta del av detta.

"Nästan charmerande"

De mest talande avsnitten, där pastorns psykiska tillstånd beskrivs, anser han vara följande:

X gav ett hjärtligt och nästan charmerande intryck och det gick snabbt att etablera en åtminstone formell kontakt med honom.

Han var talför och livlig och framstod på så sätt som öppen och meddelsam.

Vid ett par tillfällen under samtalet föreföll han känslomässigt rörd, men hade inga svårigheter att låta sig avledas.

Stämningsläget var neutralt och han uppvisade inga tecken på ångest eller oro.

Det framkom inga koncentrationssvårigheter, självförebråelser eller andra tecken på depressivitet.

Även om ordet psykopat inte står i intyget, beskrivs en psykopats typiska kännetecken.

- Det har gått fyra månader sedan hans hustru dött, och i tre månader har han anklagats för att ha varit med och dödat henne, liksom första frun.

- Trots detta visar han inga som helst tecken på depressivitet.

- En "vanlig" människa med normala känslor skulle naturligtvis visa upp något helt annat, säger Ulf Åsgård.

Kastar - och byter ut

Ulf Åsgård anser att pastorn är en "typisk härskartyp".

- Han har fruntimmer till höger och vänster. Det är bara att plocka, som vitsippor. Och sedan så kastar man dem, tar ut dem ur vasen när man känner för det. För då måste de ersättas med nytt och färskt.

Att "bara" vara psykopat är inte tillräckligt för att en person ska bedömas som allvarligt psykiskt störd i lagens bemärkelse och därmed slippa fängelse.

En psykopat går heller inte att bota.

- Så är det ju med personlighetsstörningar, säger psykiater Ulf Åsgård.

- De är ju ytterst svåra att komma åt behandlingsmässigt.

Känner inte skuld - och kan inte botas

Anders Johansson