Texten till "Små grodorna"

NYHETER

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.

Kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack,

kou-ack-ack-ack-ack-ack.

Kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack,

kou-ack-ack-ack-ack-ack.