Visst minskar EMU folkets inflytande

NYHETER

Statsvetarna: Euron är ett steg mot mindre folkstyre

Skippa EMU, så får vi större demokratiskt inflytande, säger finansmannen Sven Hagströmer.

Sant eller falskt?

- Sant, säger statsvetare Jörgen Hermansson.

Finansmannen och nej-sägaren Sven Hagströmer sa i går:

- Vi får större demokratiskt inflytande om vi röstar nej i folkomröstningen, bland annat genom att Riksbanken får sina direktiv från riksdagen.

Statsvetare ger honom rätt.

- Ur en statsvetares definition av demokrati blir det folkliga inflytandet större om vi behåller Riksbanken, säger Peter Esaiasson, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Kollegan Jörgen Hermansson vid Uppsala universitet håller med och kommenterar här Sveriges eventuella roll i EMU:

Svenske riksbankschefen Lars Heikensten blir medlem i ECB:s högsta beslutande organ, ECB-rådet. I rådet sitter alla nationella centralbankschefer och direktionens sex ledamöter.

- Lars Heikensten ska bidra med svenska erfarenheter men det ligger inte i hans instruktioner att ha Sverige i åtanke.

Sveriges finansminister Bosse Ringholm tar plats i eurogruppen, där EMU:s finansministrar sitter.

- Men Ringholms uppgift där är inte att se till Sveriges bästa, utan att avlägga rapporter. Hans uppdrag där ska inte styras av nationella intressen.

Hermansson utesluter inte att EU kan utvecklas till en öppnare organisation.

- När EU-diskussionen kommer till köksbordsnivån blir det ett större tryck om öppenhet.

- EMU kan vara bra på andra sätt men i just den här aspekten är ECB ett steg mot mindre folkstyre, där istället experter styr.

Claes Petersson