Billigare sprit ska behålla kunderna

Publicerad:
Uppdaterad:

Systembolagets VD Anitra Steen vill sänka alkoholskatten

Anitra Steen, Systembolagets vd, vill ha sänkt alkoholskatt.

Hon befarar kundflykt från företagets butiker i södra Sverige när Danmark sänker spritskatten den första oktober.

– Likadant blir det i norra Sverige när Finland sänker sin skatt i vår, och i Mälardalen när de baltiska länderna kommer med i EU, sade hon vid ett framträdande i Luleå.

Anitra Steen vill därför att Sverige sänker skatten på alkohol.

– Jag tror inte det går att ha så stora skillnader som vi kommer att få nu. På sikt måste framför allt spritskatten anpassas neråt. Annars finns risk för att hela vår försäljning undergrävs, säger hon.

Det medför på sikt att Systembolagets ställning hotas.

Hur stor skattesänkning som är lämplig vill inte Anitra Steen säga.

– Men en strategi borde vara att man successivt ska anpassa sig så att man inte försätter sig i en sådan situation att man måste göra en dramatisk sänkning, säger hon.

Smuggling

Som avskräckande exempel nämner hon den stora höjning av tobaksskatten som genomfördes i Sverige i mitten av 1990-talet.

Den medförde en kraftigt ökad cigarettsmuggling, men när skatten senare sänktes märktes det bara delvis på försäljningen i Sverige.

Nya mönster för hur människor skaffade sig tobak hade etablerats, och de bröts inte, säger Anitra Steen, som uttalade sig i samband med ett besök vid Luleå tekniska universitet på torsdagen.

Omkring hälften av skåningarnas alkoholkonsumtion förra året bestod av privatimport. Andelen ökar med största sannolikhet när spritskatterna i Danmark sänks den första oktober.

De svenska tullreglerna blir dessutom ännu mera tillåtande för privatimport från och med den första januari 2004.

Finland sänker sin alkoholskatt i mars nästa år.

Till Mälardalen

Både den danska och finska sänkningen görs som en anpassning till skatte- och prisnivån i Tyskland respektive de baltiska länderna.

De baltiska länderna blir EU-medlemmar den 1 maj nästa år.

– Priserna på alkohol i de baltiska staterna är ju redan i dag jämförbara med tysk nivå. Genom färjelinjerna kommer vi att få hög införsel direkt in i Mälardalen, säger Anitra Steen.

TT

Publicerad: