Insatsstyrkan - svensk polis hemliga vapen

NYHETER

Den nationella insatsstyrkan är det svenska polisväsendets spjutspets.

Poliserna är specialutbildade och arbetar ständigt med livet som insats.

När den nationella insatsstyrkan skapades efter ett riksdagsbeslut 1990 var det tänkt som en renodlad antiterrorstyrka.

Men alla terrorattacker uteblev. I dag används styrkan mest till avancerade polisrazzior mot farliga brottslingar.

- Vi är drygt 50 poliser. Fyra insatsledare leder det operativa arbetet, säger chefen Bertil Olofsson.

Noggranna tester

Poliserna kommer från hela landet och rekryteras efter noggranna tester. De har olika kompetens, exempelvis dykning, prickskytte och förhandling i gisslansituationer.

Poliserna övar halva arbetstiden. Övningarna kan till exempel gå ut på att storma flygplan eller tunnelbanevagnar.

De tränas till att alltid vara beredda på värsta tänkbara scenario.

Nationella insatsstyrkan sorterar under rikskriminalen och har sitt högkvarter i Stockholm. Den har specialutrustning som många vanliga poliser knappt hört talas om:

Inga kvinnor - ännu

Bepansrade bilar, mörkerglasögon för att kunna se på natten, rep och selar för att kunna fira sig ned från husfasader samt chockgranater ("flash and bangs") som ska göra brottslingarna handlingsförlamade innan de grips.

Rekommenderad tjänstgöringstid är sex till åtta år. Ännu har ingen kvinna antagits till nationella insatsstyrkan.

Fall då insatsstyrkan kopplats in:

Andreas Harne