Nyheter

Guillou kan ha hittat Arns grav

NYHETER

"Troligt han finns under kyrktornet"

Ligger riddare Arn begravd under tornet i Forshems kyrka?

Titta på radarbilden här intill.

Den visar hur marken har grävts om för mycket länge sedan - som för att begrava en förnäm person.

Platsen under tornet var den förnämsta gravplatsen i kyrkan på 1100-talet och ett sekel framåt. I Forshems kyrka finns en bild på donatorn, en riddare av börd från 1100-talet.

"Förnäm grav"

- Det är ganska troligt att han fått en förnäm grav under tornet, säger Jan Guillou som skrivit böckerna om riddare Arn.

Romanfiguren börjar bli allt mer verklig. Men hade hans kvarlevor fått plats i gropen i kyrkan?

Den ligger en halvmeter under dagens stengolv och var ganska liten. Inte mer än 60 centimeter bred, ungefär lika djup och en knapp meter lång.

Jan Guillou tror inte att ett barn eller ett husdjur begravdes på hedersplatsen under tornet.

Det finns en annan förklaring.

- Det är inte säkert att man låg raklång i kistan på den tiden, säger han.

Han får medhåll av Ragnar Sigsjö som är kyrkoantikvarie och arkeolog.

- Det hände att man vek ihop kroppen på den avlidne, säger han.

Tekniken avslöjar

Han tycker att resultatet av radarmätningarna är väldigt spännande:

- Det översta jordlagret har sjunkit in - precis som på gravar.

Det syns inga ben, ingen kista och inget svärd på bilderna. Det spelar mindre roll.

- Det viktigaste är att vi ser att platsen är omgrävd, säger Ragnar Sigsjö.

Dagens teknik avslöjar det som legat dolt under kyrkans golv i nära tusen år.

Apparaten kallas georadar. Den registrerar allt som är annorlunda i marken.

Stenar, kablar och rör, hur högt grundvattnet når. Georadarn ser också om jordlagren har flyttats om. Som när en grav grävs och sen fylls igen.

Johan Nissen genomförde mätningarna av det som kan vara Arns grav, på Troja Televisons uppdrag för programmet "Arns rike" som sänds i tv på måndag.

"Det är grävt där"

Han är teknologie doktor i geofysik och säger:

- Det vi ser i marken under tornet är att någon har grävt där. Den naturliga jordstrukturen är borta 50 cm neråt. Det är ett väldigt positivt resultat.

En utgrävning kräver tillstånd från Riksantikvarien.

- Jag tycker att det är tillräckligt intressant för att gå vidare. Oavsett om det är en grav eller inte, säger Ragnar Sigsjö.

Kerstin Danielson

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter