Milosevic nära kollaps i rättssalen

NYHETER

Processen äventyrad

Världens mest uppmärksammade krigsförbrytarrättegång - processen mot Slobodan Milosevic - riskerar att kollapsa.

Foto: dålig hälsa Den serbiske ledaren Slobodan Milosevic, åtalad för folkmord och brott mot mänskligheten vid FN-tribunalen i Haag i går. Hans höga blodtryck har skadat inre organ, och nu är det osäkert om rättegången kan fortsätta.

När den 62-årige storserbiske ledaren, Jugoslaviens forna president, anklagad för folkmord och brott mot mänskligheten, i går vid FN-tribunalen i Haag, skulle inleda sina 150 dagar av försvar för sina gärningar, var han en redan knäckt man.

”Ge mig tid”

Milosevic for ut mot domstolen:

- Min hälsa har försämrats som en följd av att ni inte gett mig tid att återhämta den.

Tribunalens läkarlag, kompletterad av en utomstående expert, lade fram en alarmerande hälsorapport. Milosevics höga blodtryck har skadat inre organ. Han är uttröttad och stressad. Hans tillstånd förvärras.

Därigenom är rättegångens fortsättning äventyrad. Domstolens ledamöter måste nu göra ”en radikal granskning” av vad rättegången hittills kommit fram till och vad en fortsättning väntas leda till.

Uppgiven och trött

Ingen som arbetar med tribunalen tror att Milosevic simulerar.

- Det är inget taktikspel, sa en utredare till Aftonbladet. Milosevic var i går inte bara trött. Han utstrålade också en aura av uppgivenhet. Den sturskhet han visat under åklagarens pläderingar och korsförhör med vittnen var försvunnen. Det var som om han förstod hur svåra hans månader som försvarare ska bli. Vittnen kommer inte att vara så villiga som han föreställt sig.

Tribunalen har tidigare i ett fall avbrutit en rättegång därför att den åtalade var alltför sjuk. Han skickades i väg och avled strax efteråt.

Sköter försvaret själv

Så kan ske också med Milosevic. Troligare är dock att domstolen väntar ut att Milosevic frisknar till.

Milosevic har insisterat på att själv sköta sitt försvar och vill kalla in 1 600 vittnen. Men domstolen kan också påtvinga honom en försvarare. Denne behöver i så fall sex månader för att kunna sätta sig in i fallet.

Staffan Heimerson