Nekade chefen sex – förlorade sitt jobb

NYHETER

”Hon har missbrukat svensk kultur”

Mellanchefen på svenska Exportrådet i Japan krävde att kvinnan skulle ha sex med honom.

När hon vägrade tvingades hon säga upp sig.

Mannen jobbar kvar, trots att han i våras dömdes till böter för sitt beteende mot den 40-åriga kvinnan.

– Det är inte bra för en kvinna att vara utan en man. Därför måste du ligga med mig, deklarerade den japanske tjänstemannen till sin kvinnliga underordnade, en landsmaninna.

70 000 kronor i böter

Detta enligt uppgifter till det japanska herrmagasinet Shukan Tokuho. I

februari dömde en japansk domstol hennes chef till 70 000 kronor i böter för olämpligt beteende.

Mattias Bergman är högsta chef på Exportrådet i Japan. Han säger att det rör sig om grundlösa påståenden.

– Jag gjorde en grundlig kartläggning. Under utredningen bröt kvinnan mot sin tystnadsplikt och fick därför välja mellan att säga upp sig eller bli uppsagd.

Enligt Mattias Bergman missbrukade kvinnan Sveriges jämställda företagskultur.

– I Japan är det vanligt med sexuella trakasserier på företagen. Exportrådet tillämpar svenska värderingar och försöker vara ett föredöme i frågan.

Enligt kvinnan tafsade mannen bland annat på henne under en karaokefest med jobbet. Han lovade sedan att hjälpa hennes med karriären om hon

hade sex med honom. På en konferens ska han ha lagt sig i hennes säng.

– Han satt på hennes säng under en konferens när det var ett tiotal andra personer i rummet. Han tvingade henne att dansa karaoke och tackade sina kollegor för kalsonger som han hade fått i present. Ingen annan uppfattade det som sexuella trakasserier, säger Mattias Bergman.

Fälld i domstol

I februari i år prövades ärendet av japansk domstol. Mannen fälldes för ”olämpligt uppträdande”.

Mattias Bergman har gett mellanchefen en varning för uppträdandet.

Kvinnan hade jobbat tolv år på svenska Exportrådets handelskontor på svenska ambassaden i Tokyo.

Fotnot: Exportrådet ägs till lika delar av staten och näringslivet och det statliga uppdraget kommer från Utrikesdepartementet.

Ann Hagman, Helena Gunnarsson