4 av 10 känner någon drabbad

NYHETER

Så många saknas i 177 av landets kommuner

Nästan 40 procent av Sveriges befolkning känner någon som har drabbats av katastrofen. Aftonbladet fick igår uppgifter om läget efter katastrofen i 177 kommuner.

Uppgifterna kommer antingen från kommunen, länsstyrelsen eller polismyndigheten. Uppgifterna är fortfarande mycket osäkra. Det gäller även antalet hemkomna, eftersom siffrorna oftast bygger på de passagerare som vid ankomsten själva berättat för flygplatspolisen att de är hemma.

De frågor vi ställde till kommunerna var :

1. Hur många är saknade i er kommun efter flodvågen i Sydostasien?

2. Hur många är döda efter flodvågen?

3. Hur många kommuninvånare har kommit hem oskadda?

4. Hur många kommuninvånare har kommit hem skadade?

5. Hur många kommuninvånare är kvar på sjukhus någonstans i Sydostasien?

6. Hur många oskadda kommuninvånare väntar på hemtransport från Sydostasien?

7. Hur många kommuninvånare har självmant stannat kvar i Sydostasien?

Så många anlända har registrerats hos polisen

Polisen registrerar alla som anländer från Thailand och närliggande områden.

Mer om Asienkatastrofen

Joachim Kerpner