Högsta domstolen stoppar husrannsakan på Aftonbladet

Av: Gustaf Tronarp, Niklas Ornerud, Sebastian Hagberg

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 5

Aftonbladet får rätt av Högsta domstolen.

I ett prejudicerande domslut stoppar HD åklagaren Charlotta Tanners planer på att genomföra en husrannsakan på redaktionen.

– Det här är en bra och viktig dom. HD slår nu fast en helig princip för tryck- och yttrandefriheten och källskyddet. Polisen handlade respektlöst mot tryckfriheten och källskyddet genom att kräva husrannsakan, säger Aftonbladets publisher Jan Helin.

Det var i slutet av maj som Aftonbladet publicerade bilder på två misstänkta rånare som flydde på en moped vid Kista galleria i norra Stockholm. Av pressetiska skäl var bilderna maskade.

Polisen begärde att få ta del av de oredigerade bilderna i hopp om att kunna identifiera en av de misstänkta. Aftonbladet sa dock nej till den förfrågan. Orsaken var att det i bildfiler finns metadata som skulle kunna röja källan.

– Jag har inget intresse av att hindra polisens arbete, men jag är skyldig att skydda våra källor, det står inskrivet i grundlagen och är en helig publicistisk princip som vi självklart lever efter på Aftonbladet, har Aftonbladets publisher Jan Helin tidigare sagt.

Överklagade

Solna tingsrätt gav dock åklagare Charlotta Tanner rätt att låta polisen genomföra husrannsakan på redaktionen. Aftonbladet överklagade det beslutet till hovrätten, som efter att först ha stoppat husrannsakan tillfälligt gav tingsrätten rätt. I juni nådde fallet Högsta domstolen, den sista instansen i Sverige. HD beslutade då att husrannsakan tills vidare inte fick genomföras.

Nu har HD i en prejudicerande dom alltså definitivt stoppat tillslaget.

”Det måste antas att risken är stor för att en genomsökning av den eller de elektroniska informationsbärare som vid en husrannsakan kan påträffas på Aftonbladets redaktion röjer skyddad information, bland annat vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att få vara anonym. Det rör sig om information av särskilt skyddsvärt slag”, skriver HD i sitt avgörande.

Aftonbladets publisher Jan Helin säger att Aftonbladet mycket väl hade kunnat lämna ut papperskopior på bilderna till polisen. Den frågan kom dock aldrig.

– Vi hade kunnat ordna papperskopior, men i stället valde åklagaren att göra rättsprocess av detta och begära husrannsakan. Det kunde vi inte acceptera på grund av källskyddet.

Experten: Bra dom

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke välkomnar domslutet.

– Det är en utmärkt dom. Den slår fast att det i detta fall inte är motiverat med husrannsakan. Men det kan finnas lägen då uppgifterna är så känsliga att det kan vara rätt att genomföra husrannsakan. Men källskyddet måste alltid värnas, säger han i en intervju med Aftonbladet TV.

– Källskyddet är framförallt centralt för dem som lämnar uppgifter till media. Det är tack vare det som korruption och maktmissbruk i samhället kan avslöjas.

I avgörandet pekar HD på att lagstiftningen på det här området inte är anpassad till en digital värld:

”HD finner anledning att understryka att lagregleringen när det gäller tvångsmedelsanvändning i vad som skulle kunna kallas det virtuella rummet är otidsenlig.”

Det håller åklagaren Charlotta Tanner med om.

– Högsta domstolen har formulerat sig väl angående detta. De pekar på brister som finns i lagen och säger att det behövs en översyn, säger hon.

Här skriver Jan Helin om domen.

Publicerad: