Partier splittrade efter besked att två reaktorer stängs i förtid

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

Att Vattenfall ska stänga kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 i förtid splittrar både regeringen och Alliansen.

Miljöpartiet tar åt sig äran för stängningen – Socialdemokraterna förklarar det med minskande elpriser.

Men också inom Alliansen går en djup spricka i frågan. C hyllar och FP beklagar.

Vattenfall planerar att stänga Ringhals 1 och 2 redan 2018-2020 mot tidigare 2025, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

– Vårt beslut fattas på affärsmässig grund. Det är naturligtvis beklagligt att stänga väl fungerande produktionsanläggningar men ibland är det oundvikligt, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation i Vattenfall i pressmeddelandet.

Applåderas hos de gröna

Beslutet beror på ökade produktionskostnader och minskade elpriser, enligt bolaget. Det har fattats av bolagets styrelse och i enighet mellan delägarna Vattenfall och E.ON.

Vattenfalls övriga kärnreaktorer Ringhals 3 och 4 samt Forsmark 1, 2 och 3 ska fortsatt vara i drift enligt nuvarande bestämmelser, det vill säga fram till en bit in på 2040-talet.

Enligt källor nära S/MP-regeringen applåderas beskedet från Vattenfall hos de gröna.

– Det är feststämning just nu, säger en källa.

"En del av strategin"

Inom Miljöpartiet framhålls att det är precis detta man hoppats på, i arbetet för att få bort kärnkraften.

– Den strategi vi har haft har varit att göra det dyrare med kärnkraft, för att på så vis få bort den, säger en MP-källa.

C-ledaren Annie Lööf välkomnar beskedet.

– Vattenfalls besked att man vill stänga Ringhals 1 och 2 ett par år tidigare är välkommet. Men det understryker att vi måste skapa ännu större möjligheter för det förnybara att växa. Jag ser därför med stor oro på att regeringen vill införa en särskild förnybarhetsskatt på bland annat el från solceller, säger hon i ett pressmeddelande.

Folkpartiledaren Jan Björklund är av en helt annan åsikt än Lööf. Han beklagar Vattenfalls besked och menar att regeringen är delvis ansvarig.

Dessutom anser han att decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen äventyras, till följd av att regeringen har aviserat höjd skatt på kärnkraft.

– Regeringen spelar hasard med decemberöverenskommelsen. Regeringen ville ha in att energipolitiken skulle bli föremål för samtal, men de har ännu inte påbörjats och ändå fattar man beslutet om att höja effektskatten, säger Björklund till TT.

Förordar långsiktig energilösning

Energiminister Ibrahim Baylan (S) menar att det har varit välkänt att de gamla reaktorerna kommer att fasas ut, men att utvecklingen skyndats på av minskande lönsamhet.

Att regeringens planerade skattehöjning på kärnkraft skulle ha spelat in vill han dock inte kännas vid.

– Jag tror man får lita på det Vattenfall själva säger, och det är att det här framförallt  beror på minskade elpriser, säger han.

Enligt Baylan är det för att förbereda sig långsiktigt som regeringen samlar riksdagens partier i en energikommission, och lägger en proposition om en ökning av förnybar energi med fem terrawatttimmar.

– Vi såg tidigt ett behov av att förbereda oss. Vi drev både i valrörelsen och efteråt vikten av en energikommission. Det har varit känt länge att vi på allvar måste ta itu med käbblet kring kärnkraftens vara eller icke som pågått i 40 år, säger han.

Utifrån dagens besked föreslår regeringen en förlängning av den strategiska effektreserven till 2025, samtidigt som miljökraven skärps.

– Frågan aktualiseras nu, även om vi har ett överskott av el, säger Baylan.

Ibrahim Baylan ville inte beskriva dagens besked som en "seger för Miljöpartiet".

– Det har varit välkänt att vi skulle få en utfasning av kärnkraften, men exakt när har varit föremål för diskussion, säger han.

"Vi hade förväntat oss det här"

Moderaterna säger så här om dagens besked:

– En pålitlig och långsiktig energiförsörjning är helt central för svensk industri. Stefan Löfven om någon vet vilken betydelse kärnkraften spelar för industrin och jobben. Hur ska statsministern och regeringen ta ansvar för elförsörjningen? Som det tycks i dag är det Miljöpartiet som dikterar villkoren, säger energipolitiske talesperson Lars Hjälmered.

Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP), säger att det råder glädje inom partiet.

– Vi är glada att Sverige blir lite säkrare när två av de äldsta reaktorerna kommer att stängas ned tidigare. Det här är ett steg i rätt riktning för regeringens mål om 100 procent förnybar energi på sikt.

Hon säger att MP under lång tid gjort bedömningen att de äldsta reaktorerna kommer att fasas ut relativt snart. Och man förväntar sig fler besked.

– Vi har redan sett att ägaren av Oskarshamns kärnkraftverk har signalerat att de planerar nedstängning av O1. Det är helt i linje med analysen att de äldsta reaktorerna har stora driftproblem och har svårt att få lönsamhet i dag.

Publicerad: