Halv miljon gömmer sig för ipred

Internet blir en allt hemligare plats. Redan har 130 000 svenska ungdomar valt att gömma sig för övervakningen på nätet med någon anonymiseringstjänst, enligt ny forskning.

Kanske gömmer sig redan en halv miljon svenskar på nätet.

Ingen vet med fullständig säkerhet hur många svenskar som har oroats av FRA-debatten och ipredlagen och valt att ansluta sig till någon form av anonymiseringstjänst. De företag som levererar anonymisering hävdar att intresset har exploderat under året. Men de mörkar hur många kunder de faktiskt har.

Men på Lunds universitet pågår ett rättssociologiskt forskningsprojekt som kallas Cybernormer. Och inom den ramen har forskarna gjort enkäter om normbildningen på nätet. Och där ger svaren överraskande resultat.

Var tionde

Hela tio procent av svenska ungdomar i åldersgruppen 15–25 år använder redan någon anonymiseringstjänst, till exempel VPN-tunnlar som gör det omöjligt för andra att se användarens ip-nummer. De tio procenten motsvarar 130 000 ungdomar som gömt sig för FRA och ipred.

Men om andelen är lika hög i andra åldersgrupper är svårt att säga. Måns Svensson, doktor i rättssociologi i Lund, understryker att Cybernormers forskning inte ger något vetenskapligt underlag för bedömningar av andra åldersgrupper.

– Men de mönster som är vanliga bland de nätaktiva i vår undersökta ungdomsgrupp är vanliga även bland de nätaktiva högre upp i åldersgrupperna. Så jag skulle gissa att det i hela befolkningen, inklusive barn och pensionärer, handlar om 6–7 procent, säger Svensson.

Fler vill ha

Då skulle det handla om mer än en halv miljon svenskar som redan i dag använder anonymiseringstjänster.

Svensson pekar också på att det finns andra skäl än fildelning att vilja vara anonym på nätet. Och troligen har de nätaktiva i högre åldrar bättre inkomster och råd att betala den 50-lapp i månaden som en anonymiseringstjänst kostar.

Dessutom svarar hela 55 procent i Cybernormers undersökning att de vill använda anonymiseringstjänster om lagstiftningen mot fildelning skärps. Det antyder att det finns en potentiell kundgrupp för anonymiseringsföretagen som motsvarar nästan halva den svenska befolkningen.

TT

Publisert: