Vad vi tjänar? Det är hemligt

Av: Joachim Kerpner, Elisabeth Marmorstein

Publicerad:
Uppdaterad:

Av 11 EU-kandidater vägrar 7 att berätta hur mycket de får ut

VI BETALAR DERAS LÖN Junilistans Hélène Goudin berättar gärna hur mycket hon får ut i lön och förmåner. EU:s skattebetalare behövde ”bara” punga ut med 3,6 miljoner för att bekosta hennes insats förra året. Snittet bland de fyra svenska parlamentarikerna var 4,2 miljoner.
VI BETALAR DERAS LÖN Junilistans Hélène Goudin berättar gärna hur mycket hon får ut i lön och förmåner. EU:s skattebetalare behövde ”bara” punga ut med 3,6 miljoner för att bekosta hennes insats förra året. Snittet bland de fyra svenska parlamentarikerna var 4,2 miljoner.

EU-parlamentarikern Hélène Goudin fick ut 3,6 miljoner i lön och förmåner förra året. Det är så mycket att hon själv blir förvånad:

– Oj då, det var mycket pengar.

Sju av elva EU-kandidater vägrar lämna ut uppgifterna.

Aftonbladet begärde in uppgifter om alla utbetalda ersättningar till samtliga elva svenska EU-parlamentariker som kandiderar på nytt. Bara fyra valde att redovisa ersättningarna som de har fått av parlamentet: Hélène Goudin, Junilistan, Olle Schmidt, Folkpartiet, Carl Schlyter, Miljöpartiet, och Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet.

Inte en enda parlamentariker från Centerpartiet, Moderaterna eller Socialdemokraterna har detaljredovisat sina ersättningar.

– Några beräkningar om hur stora belopp det rör sig om låter sig inte göras, hävdar Moderaternas pressansvarige i Bryssel, Per Heister.

Parlamentarikerna är inte skyldiga att lämna ut uppgifterna, men om den svenska offentlighetsprincipen hade gällt EU-parlamentet skulle de ha tvingats att göra det.

Rejäl löneökning

Bland de fyra som lämnat in uppgifter ligger Junilistans Hélène Goudin bäst till. EU:s skattebetalare behövde ”bara” punga ut med 3,6 miljoner för att bekosta hennes insats som parlamentariker 2008. Snittet bland de fyra svenska parlamentarikerna var 4,2 miljoner.

– Jag har satsat mycket på att vara på hemmaplan. Det är viktigt att inte glömma bort vilka man representerar, förklarar Hélène Goudin sin förhållandevis låga kostnad. Ett annat skäl till att hon varit hemma mycket är att hennes make omkom i december 2008.

I dag har parlamentarikerna 54 500 kronor i lön. I juli får de 83 262 kronor, en ökning med 53 procent.

Hélène Goudin är mycket kritisk till de höga ersättningarna.

– Vi röstade mot lönehöjningen. På det här viset bygger man upp ett EU-frälse.

– Vi är valda av svenska folket, därför ska vi ha samma lön som riksdagsledamöterna.

Mellan 2004 och 2008 skänkte Goudin 1,4 miljoner kronor till sitt parti. Det var reseöverskott och andra överskottsersättningar som hon hade kunnat stoppa i egen ficka.

Ledamöterna från flera andra partier poängterar också att de är emot de generösa ersättningarna. Miljöpartiets Carl Schlyter gav under 2007 nästan 200 000 kronor av ersättningarna till Miljöpartiet och andra gröna ändamål, medan Centerpartiets Lena Ek och Folkpartiets Olle Schmidt bara tagit ut reseersättning för de kostnader de verkligen haft.

Vänsterpartist skänker mest

De socialdemokratiska parlamentarikerna Anna Hedh, Åsa Westlund och Göran Färm skänkte förra året 708 000 kronor (62 424 euro) som de fått i reseöverskott till en fond vars syfte är ”att sprida kunskap om EU:s arbete”.

Lena Ek skänker 5 000 kronor av sin lön efter skatt till olika välgörande ändamål.

Men den som skänker mest av alla är vänsterpartisten Eva-Britt Svensson. Hon tar bara ut sin gamla lön som kanslisekreterare på 22 000 kronor i månaden, och skänker resten – utom faktiska kostnader för till exempel resor – till bland annat kvinnojourer. Hon förklarar varför:

– Jag anser att man inte ska berika sig på politiska uppdrag. Jag fattar bättre beslut om jag lever i ungefär samma verklighet som normalinkomsttagaren.

Fotnot: Summorna som parlamentarikerna tjänar är omräknade utifrån eurokursen den 31 december, 2008.

Olle Schmidt, FP

Assistentersättning: 2 230 618

Dagtraktamente: 264 588

Allmänna utgifter: 534 186

Reseersättning inom EU: 454 768

Reseersättning utanför EU: 197 749

Årslön: 638 000

Totalkostnad: 4 319 909

Carl Schlyter, MP

Assistentersättning: 1 993 350

Dagtraktamente: 367 322

Allmänna utgifter: 534 186

Reseersättning inom EU: 787 904

Årslön: 638 000

Totalkostnad: 4 320 762

Eva-Britt Svensson, V

Assistentersättning: 2 077 385

Dagtraktamente: 447 726

Allmänna utgifter: 534 186

Reseersättning inom EU: 788 865

Årslön: 638 000

Totalkostnad: 4 486 162

Hélène Goudin, JL

Assistentersättning: 1 673 502

Dagtraktamente: 274 312

Allmänna utgifter: 534 186

Reseersättning inom EU: 529 024

Årslön: 638 000

Totalkostnad: 3 649 020 kr

Lena Ek, C

Totalkostnad: HEMLIGT

Anna Ibrisagic, M

Totalkostnad: HEMLIGT

Gunnar Hökmark, M

Totalkostnad: HEMLIGT

Christofer Fjellner, M

Totalkostnad: HEMLIGT

Anna Hedh, S

Totalkostnad: HEMLIGT

Åsa Westlund, S

Totalkostnad: HEMLIGT

Göran Färm, S

Totalkostnad: HEMLIGT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN