Karolinska: Två patienter döda i samband med platsbrist

Två patienter dog i samband med platsbrist på Karolinska sjukhuset i Huddinge.

Nu har sjukhuset anmält sig själv.

En av patienterna flyttades, trots att läkaren menade att det var olämpligt.

Karolinska sjukhuset i Huddinge har nu lex Maria-anmält att två patienter dött på sjukhuset i samband med brist på vårdplatser, den ena 2017 och den andra 2018.

Det första fallet är cancerpatient med akuta kirurgiska behov som fick vårdas på gynekologmottagningen, men blev sämre och dog.

Den andra fallet handlar om en patient som flyttades till urologen, trots att läkare menade att det var olämpligt.
– I det ansträngda läge vi har i Stockholm just nu är patientsäkerheten det absolut viktigaste, säger patientområdeschef Lennart Adamsson till Nyhetsbyrån Siren.

På grund av det hårda trycket på sjukhusen har patienter på Karolinska i Huddinge ofta fått vårdas på andra avdelningar än den mest passande.
Situationen uppstod i samband med omstruktureringen av Karolinska sjukhuset de senaste åren, enligt Lennart Adamsson, då man skapade nya sätt att organisera vården i olika teman och patientområden.

– Resurserna var kanske inte fördelade fullt ut på bästa sätt. Men den absolut största orsaken till vårdplatsbristen är bristen på sjuksköterskor. I länet får vi nästan inga svar alls på jobbannonserna, säger Lennart Adamsson till Nyhetsbyrån Siren.

Båda patienterna avled. Det går dock inte att med säkerhet slå fast att båda patienterna hade överlevt även om rätt kompetens hade funnits tillgänglig, men Lennart Adamsson menar samtidigt att bristen på tillgång till rätt vård innebär en risk.

– Det är definitivt en fara i att inte ligga på rätt avdelning, särskilt med tanke på att vården blir allt mer specialiserad, säger Lennart Adamsson.

Med anledning av dessa händelser och andra allvarliga avvikelser har Karolinska beslutat att öppna ytterligare en avdelning för akutkirurgisk vård i Huddinge.

I nuläget är 12 av de 24 vårdplatserna öppna. Man hoppas att satsningen ska vara helt igång efter sommaren 2019 och håller för närvarande på att rekrytera sjuksköterskor.
– Det är väldigt positivt att ledningen insåg allvaret och vi fick den här nysatsningen, säger Lennart Adamsson, som är chef för patientområdena trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi. 

Publisert: